Stockholmsjournalisternas Seniorer

Dags att lämna motioner till höstmötet!

Klistrat inlägg

Stockholms journalistseniorers höstmöte hålls i år den 22 september. Motioner till mötet ska vara sekreteraren tillhanda senast den 1 juni. På dagordningen står fyllnadsval av en ledamot till styrelsen och eventuella ändringar i budgeten för resten av året. Det är… Fortsätt läsa →

FULLT!!! Båtresa med lunch till Hammarby sjöstad

Klistrat inlägg

TYVÄRR INGA FLER ANMÄLNINGAR!!! Båten är redan fullsatt! Flera står på väntelistan. Tisdagen den 7 juni kl 12 avgår vi från Nybrokajen ombord på ”Gustav III” och är tillbaka kl 15 efter en härlig sjötur på Stockholms vatten. Vi besöker… Fortsätt läsa →

300 år av rysk imperialism

Klistrat inlägg

Lunchträff torsdagen den 19 maj med Rysslandskännaren Stig Fredrikson och historikern Kristian Gerner. De talar om Rysslands återkommande politiskt-ideologiska drivkraft för expansion i Centraleuropa och Asien. Ett historiskt exempel kan gälla Ukrainas månghundraåriga strävan efter självständighet då landet helt eller delvis styrts av… Fortsätt läsa →

10 000 kronor till Ukraina

Klistrat inlägg

Stockholmsjournalisternas seniorer deltar självfallet i journalistförbundets insamling till journalister och andra medarbetare i Ukraina. Därför har vår styrelse nu beslutat att anslå 10 000 kronor som vårt gemensamma bidrag till stöd för Ukrainas journalister. Det kan också ses som vårt… Fortsätt läsa →

Revisionsberättelse för 2021

Klistrat inlägg

Stockholmsjournalisternas Seniorer Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 Undertecknade revisorer, som av årsmötet utsetts att granska räkenskaper och förvaltning, får härmed överlämna följande revisionsberättelse. Vi har granskat föreningens räkenskaper och även gått igenom protokoll och andra handlingar rörande föreningens ekonomi och förvaltning…. Fortsätt läsa →

Verksamhetsberättelse 2021

Klistrat inlägg

För Stockholmsjournalisternas Senioreravseende verksamhetsåret 20210101 – 20211231 StyrelseStyrelsen har under året haft följande sammansättningStaffan Teste, ordförandeRobert Björkenwall, vice ordförandePia Axelsson, sekreterareJacques Wallner, kassörAnne-Christine BlixtMarianne FalkIngrid ErikssonTönu NilssonGunilla LindahlChrister HillbomStaffan Kihlström Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden, varav fem… Fortsätt läsa →

Vårprogram 2022

Klistrat inlägg

Årets program präglas och bestäms i hög grad av hur pandemin och covid 19 utvecklas. Därför får man se detta vårprogram som ett ramverk. Programpunkter kan utgå och nya tillkomma. Ändringar meddelas via SJS nyhetsbrev och på SJS hemsida: http://www.stockholmsjournalisternasseniorer.seVi… Fortsätt läsa →

Vi finns på Facebook

Klistrat inlägg

Vi finns även på Facebook med en sluten grupp för alla som är medlemmar i SJS:

 

Stockholmsjournalisternas Seniorer

 

Vi finns även på Facebook med en sluten grupp för alla som är medlemmar i SJS:   Stockholmsjournalisternas Seniorer  

Pubträff om tidningen Arbetet

Välkomna till en presshistorisk pubträff torsdagen den 28 april på Harvest home. Tidningen Arbetets siste chefredaktör Bo Bernhardsson talar om sin bok ”Historien om Arbetet och den sista striden”. I boken gör han nedslag i Arbetets 114-åriga historia och berättar varför… Fortsätt läsa →

Medel att söka ur Seniorfonden

Seniorfonden är ett samarbete mellan Journalistförbundet och Seniorjournalisterna i Sverige. Förbundet har ställt pengar till förfogande för att seniormedlemmar i förbundet ska kunna söka pengar för ”kulturella och sociala ändamål”, till exempel kurser, studiebesök, föreläsningar med mera och resor i… Fortsätt läsa →

Fyra platser kvar på Gotlandsresan till Visby och Stora Karlsö i maj

Just nu (den 7 april) finns det bara fyra platser kvar på Gotlandsresan den 10-12 maj. Anmälan senast den 12 april, men det är först till kvarn som gäller! Den 10-12 maj 2022 åker vi till Gotland och gör besök… Fortsätt läsa →

Lyckad lunchträff med Eva Franchell

Den sista torsdagen i mars samlas ett 40-tal seniorjournalister på södermalmskrogen Harvest Home i Stockholm. Ämnet för dagen är Eva Franchells biografi över Anna Lindh – En människa kan mördas men inte idéer. – När jag fick uppdraget att skriva… Fortsätt läsa →

Mediehistoriskt seminarium den 22 mars

Hej seniorer! Jag har haft kontakt med Gunnar Nygren, Svensk mediehistorisk förening. Han tycker det vore trevligt om också ett antal från vår seniora journalistförening kunde komma på deras seminarium 22 mars i ABF-huset, Katasalen med start kl 18:30.  Seminariets… Fortsätt läsa →

Eva Franchell om Anna Lindh

Lunchträff den 31 mars: En människa kan mördas men inte idéer. Så lyder titeln på Eva Franchells högaktuella biografi om Anna Lindh.Varmt välkomna!När: Torsdag den 31 mars kl 12.00 – ca 15.00. Lunch serveras från kl 12.00.Plats:  Harvest Home, Bondegatan… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2022 Stockholmsjournalisternas Seniorer

Underhålls av Jenkler IT ABUpp ↑