Gästtalarna Janken Myrdal och Kaj Fölster med föreningens ordförande Louise Gerdemo Holmgren. Bild:Lars Epstein

Aldrig tidigare har så många deltagit som när Stockholmsjournalisternas seniorer samlades till årsmöte den 22 februari 2024. Det var bedömningen av dem som varit med förr, varav många deltog även denna gång. Den planerade möteslokalen biografen Z hade fått bokas av till förmån för Z-salen i ABF-huset när anmälningarna vällde in och över 200 medlemmar till sist stod på deltagarlistan. 

– Kan det bero på den spännande dagordningen, den inspirerande miljön eller möjligen vår gästtalare, spekulerade föreningens ordförande Louise Gerdemo Holmgren när mötet öppnades. 

När årsmötesförhandlingarna var avklarade välkomnades så mötets gäst Janken Myrdal tillsammans med dagens överraskning. Det var faster Kaj Fölster, som med knappt ett dygns varsel ställt om sina planer för att bistå brorsonen, vars röst var i farozonen på grund av en halsinfektion. 

Så vändes risken för manfall till ett uppskattat framträdande av duon utifrån det gemensamma projektet, boken De hemliga breven, baserad på korrespondensen mellan Janken Myrdals far och Kaj Fölsters bror Jan Myrdal och dennes föräldrar Alva och Gunnar Myrdal. 

– Jag tror att väldigt få i framtiden kommer att kunna beskriva Alva, min farmor, som en känslokall människa – så som hennes son ville framställa henne, sa Janken Myrdal i sitt anförande och fick medhåll av Kaj Fölster, som berättade om sitt liv och den inspiration Alva Myrdal bidragit till formandet av dotterns vägval. 

Årsmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag:

Louise Gerdemo Holmgren, ordförande

Jacques Wallner, kassör

Pia Axelsson, sekreterare

Lars Epstein, ledamot

Annica Grimlund, ledamot

Gunilla Lindahl, ledamot

Eja Nilsson, ledamot

Jörgen Persson, ledamot

Johan Prane, ledamot

Inger Ramqvist, ledamot

Ann-Marie Schröder, ledamot

Till revisorer valdes Ninni Dickson och Jan-Åke Porseryd (sammankallande) och till revisorssuppleanter Agneta Lillieroth samt Barbro Hård.
Valberedningen omvaldes med Eva Wrange som sammankallande, Inger Arenander, Marianne Falk, Sverker Lindström och Holger Nile’n.

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens förslag till svar på en motion angående digitala presskort och avslutades med att Ingrid Eriksson avtackades för sina fyra år i styrelsen av dess ordförande Louise Gerdemo Holmgren.

Ingrid Eriksson, ledamot, avtackades av Louise Gerdemo Holmgren under överinseende av årsmötets ordförande Sverker Lindström. Bild: Lars Epstein