Verksamhetsberättelse för Stockholmsjournalisternas Seniorer avseende verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Christina Ruhnbro, ordförande, Eva-Lena Ahlqvist, vice ordförande, Håkan Nilsson, sekreterare, Birgitta Gärdin, kassör, Åsa Cassel, Anne-Christine Blixt, Göran Elgemyr, Bengt Falkkloo, Marianne Falk, Staffan Teste, Tönu Nilsson.
Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden, arrangerat ett årsmöte och ett höstmöte. Styrelsen har ansvarat för att ta fram och skicka ut vår- och höstprogram till medlemmarna, ett antal nyhetsbrev samt en PUB-träff på Pressklubben varje sista torsdag i månaden utom under sommaren. Föreningen har varit representerad vid Seniordistriktets möten.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 19 februari 2018 i en nära fullsatt Z-sal i ABF-huset. Sigfrid Leijonhufvud valdes till mötesordförande och Gun Jacobsson till årsmötets sekreterare.

Årsmötet fastställde valberedningens förslag till styrelse för 2018:
Christina Ruhnbro, ordförande, vald till 2019
Birgitta Gärdin, kassör, nyval på två år.
Eva-Lena Ahlqvist, omval på ett år
Håkan Nilsson, nyval på ett år
Åsa Cassel, nyval på två år
Tönu Nilsson, nyval på två år
Ann-Christine Blixt, vald till 2019
Göran Elgemyr, omval på två år
Staffan Teste, omval på två år
Marianne Falk, omval på två år
Bengt Falkkloo, vald till 2019
Avgående ledamöter Gun Jacobsson, Clas Barkman och Ingrid Lindgren avtackades på plats respektive senare.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är god. Trots ett beslut av SJF:s kongress i maj 2018 som innebar en fördubbling av medlemsavgiften till SJF syns ingen markant minskning av antalet medlemmar. SJS har nästan 1 400 medlemmar, varav ca 1 100 betalande. Avgiften är oförändrad, 15 kr per månad, vilket ger en intäkt på cirka 200 000 kr per år.
SJS:s dominerande kostnader är medlemsarrangemangen och administration med utskick av programblad. Då ingen ny medlemsmatrikel tryckts och skickats ut under året har den kostnaden kunnat begränsas. Succesivt sker en övergång till utskick av programblad via e-post, vilket minskar kostnader för tryckning och porto.  
De flesta av årets programpunkter har finansierats via budgeten. Avgift har tagits ut för luncher och resor samt för vissa programpunkter där antalet deltagare varit begränsat. 
Under året har fem medlemmar fått stipendier om vardera 6 000 kr. Dessa har tagits från avsättningar av tidigare års överskott.
Resultat- och balansräkning presenteras vid årsmötet i februari.

Rekreationsstipendier

Fem stipendier om vardera 6 000 kr. delades ut till följande medlemmar: Ulf Berggren, Eric Björklund, Åke Lidzell, Ulrika Voghera och Jane Fredlund.

Medlemsmatrikel

Under året har ingen ny medlemsmatrikel tagits fram och skickats ut. Styrelsen har bedömt att vi inte kan sammanställa eller publicera registeruppgifter om medlemmarna på grund av den nya förordningen om datasäkerhet och integritetsskydd.

Hemsidan, facebook och nyhetsbrev

Hemsidans innehåll har utvecklats under året med ny bild och ofta återkommande aktualiseringar av innehåll och program. Sidans tekniska underhåll liksom server och back-up har lagts på en utomstående konsult i samarbete med andra seniorföreningar inom SJF. Innehållet produceras av oss själva.
Föreningen har också en egen sluten grupp på facebook, för information om program och diskussioner av gemensamt intresse.
Ett nyhetsbrev med aktuell information har skickats ut vid 20 tillfällen under året.

Aktiviteter våren 2018

24 januari – Scenkonst i gammal industribyggnad. Besök i Scenkonstmuseet som byggts upp i det gamla Kronobageriet, som är en Stockholms äldsta bevarade industribyggnader.
Det var spännande och kreativt att ta klivet in i Scenkonstmuseet. 30 seniorer blev guidade runt i de olika kulturvärldarna dans, teater, musik och marionetteater.
25 januari – Årets första pubträff på Pressklubben som handlade om ”8 sidor” och lättläst journalistik.
19 februari – Årsmötet hölls i Z-salen i ABF-huset. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade förre statsministern Göran Persson om sin syn på vad som händer i den svenska politiken.
16 mars – Efter många år som projektledare för Uppdrag Granskning lämnar Nils Hanson uppdraget och berättade om sina erfarenheter och om sin bok ”Grävande journalistik”.
19 april – berättade Elisabeth Åsbrink om sin senaste bok ”1947 – året då världen föddes”. I lunchträffen på restaurant Vurma deltog ett femtiotal medlemmar.
26 april – PUB-träff med Staffan Thulin som berättade om boken ”Talskrivarna – om retoriken i politiken”.
27 april – Under rubriken Fake News ställdes frågan om och hur det svenska valet kan tänkas påverkas av falska nyheter. SVT-chefen Hanna Stjärne och Björn Palmertz, senioranalytiker på Försvarshögskolan, bidrog med fakta och synpunkter.
8 maj – Vårresan gick till Vallonbruken i Uppland där Österbybruk, Löfstabruk och Strömnäsbruk besöktes. I Löfstabruks kyrka fick deltagarna också lyssna till den berömda Cahmanorgeln från 1728.
24 – 28 maj – Genomfördes vårens utlandsresa som var fulltecknad och gick till Venedig och Ravenna i Italien.
31 maj – PUB-träff med Samuel Bross och Astrid Nilsson om Teaterlistan som förmedlar teaterbiljetter till föreningens medlemmar.
28 augusti – Konstvisning av ”Bloomsbury Spirit” på Artipelag.
augusti – PUB-träff på Pressklubben där Jens Liljestrand presenterade sin nyutkomna och kritikerrosade biografi om Vilhelm Moberg.
17 september – Höstmöte och eftervalsdebatt med K-G Bergström, Expresen och Torbjörn Sjöström, Novus.
27 september – PUB-träff på Pressklubben med Anne Sahlin som berättade om sin nyutkomna bok ”Himmel över Biebershöh”.
1 – 5 oktober – Höstresan, som gick till Gdansk i Polen var fulltecknad.
16 oktober – kunde vi besöka det nyrenoverade Nationalmuseum för att studera designsamlingarna. Besöket, som var begränsat till 25 personen, blev snabbt fulltecknat och med en lång väntelista.
6 november – kunde ytterligare en grupp besöka Nationalmuseum. Också den gruppen var fulltecknad. Då intresset blivit så stort arrangerades ytterligare två visningar, den 14 december. Båda fulltecknades.
25 oktober – PUB-träff på Pressklubben. Jan Winter berättade som sin bok ”Flykting hos Bergman”, som handlar om hans far Dieters flykt från krigets Berlin till Sverige där han togs om hand av Ingmar Bergmans föräldrafamilj och åren efter krigsslutet.
30 oktober – Att få tillfälle att studera och höra om den konstnärliga utsmyckningen i de nya pendeltågsstationerna Odenplan och Stockholm City blev så populärt att evenemanget snabbt blev fulltecknat.
13 november – Tidningsdesign i en ny tid. Lotta EK, prisbelönt för designen av bland annat DN Kultur, berättade om bakgrund och idéerna bakom den nya designen av Dagens Nyheter.
29 november – PUB-träff på Pressklubben med ett föredrag om jazzmusik av Göran Jonsson.
29 november – Ytterligare ett populärt konstbesök genomfördes. Denna gång i Folksamhuset. Besöket var fulltecknat.
5 december – samlades ett hundratal medlemmar till det traditionella julbordet på Odd Fellow. Årets gästtalare var journalisten Mats-Eric Nilsson som talade om fusk vid vinframställning utifrån sin nya bok ”Château vadå?”

Teaterlistan

Genom Teaterlistan kan medlemmar se aktuella föreställningar, vanligen genrep på Dramaten och Stadsteatern. Vi började teateråret 2018 med att träffa Tartuffe på scenen i Axel Valdemar Holms omtalade uppsättning på Dramaten, där huvudpersonen var en uteliggare. Dessutom har vi fått stifta bekantskap med både Bang, Ester Blenda Nordström och Ibsens Nora, vi har fått möta både Krilon och Snövit. Därtill har en kärlekskrank William Shakespeare dykt upp på Stadsteaterns stora scen och Fausts efterträdare i en uppmärksammad föreställning på Elverket. Vi har mött en påklädare i Krister Henrikssons gestalt där huvudpersonen Kung Lear gestaltats av Sven-Bertil TaubeLars Norén har dykt upp i två föreställningar, dels en kortare Episod men även i den omtalade och gripande Höst och Vinter på Dramatens Lilla scen. Avslutningsvis fick vi stifta bekantskap med Mary Page Marlowe på Dramatens stora scen.Sammanlagt har våra medlemmar fått se 34 föreställningar och uppemot 700 biljetter har delats ut.
2019 kommer att bli ett intressant år eftersom både Stadsteatern och Dramaten utlokaliserar de flesta av sina föreställningar till förortsteatrar och andra teaterlokaler i innerstan, men även Folkoperan är engagerad.
Teaterlistan har nu 228 medlemmar. Samuel Bross och Astrid Nilsson administrerar kontakter med teatrarna och samordnar listan. Kontakt: samuel@bross.se.

Stockholm i december 2018
Christina Ruhnbro, Eva-Lena Ahlqvist, Håkan Nilsson, Birgitta Gärdin,
Åsa Cassel, Anne-Christine Blixt, Göran Elgemyr, Bengt Falkkloo, Marianne Falk, Staffan Teste, Tönu Nilsson.

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen

Styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Christina Ruhnbro, ordförande, Ingrid Lindgren, vice ordförande och hemsidan, Gun Jacobsson, sekreterare, Eva-Lena Ahlqvist, kassör, Clas Barkman, medlemsfrågor, Marianne Falk, hemsidan, Bengt Falkkloo, programkommittén, Göran Elgemyr, Staffan Teste, Agneta Brunius (avled under året), Staffan Thulin (avgick). Efter fyllnadsval på Höstmötet valdes Anne-Christine Blixt in i styrelsen. Den återstående posten är vakant fram till årsmötet.
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden och anordnat årsmöte, höstmöte samt har träffats i olika arbetsgrupper. Utskick av vår- och höstprogram har genomförts. Ett 30-tal Nyhetsbrev har publicerats i medlemmarnas mejlboxar. Föreningen har varit representerad på möten med seniordistriktet.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 15 februari i Radiohuset, studio 4. Östen Johansson valdes till mötesordförande. Ordförande Sigfrid Leijonhufvud avtackades efter sex år som ordförande. Christina Ruhnbro blev ny ordförande. Olof Kleberg avgick efter fyra år. Nyvalda blev Bengt Falkkloo och Staffan Thulin. Efter årsmötesförhandlingarna talade Jan Eliasson om åren som vice generalsekreterare i FN.

Rekreationsstipendier

Årets stipendier för rekreation och stimulans på 6 000 kr vardera gick till Osmo Vatanen, Denny Lorentzen, Gunlaug Östbye, Marie-Louise Hallström, Lalla Lindström.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stabil. Medlemsantalet ökar och medlemsavgifterna ligger stabilt på över 200 000 kronor. De dominerande kostnadsslagen är medlemsarrangemang och administration. Dyrast är produktion och utskick av medlemsmatrikel och program.
De flesta av årets programpunkter har betalats helt och hållet ur budgeten. Avgift har tagits ut för luncher och resor samt för vissa andra program där antalet deltagare har varit starkt begränsat.
Under året har fem medlemmar fått stipendium på vardera 6 000 kronor. De pengarna har tagits från avsättningar av tidigare års överskott.
Resultat- och balansräkning presenteras på årsmötet i februari.

Medlemmar

SJS har sammanlagt knappt 1400 medlemmar. Av dem är 200 hedersmedlemmar, de har varit medlemmar i SJF i över 50 år och därför befriade från medlemsavgift. Drygt tusen medlemmar har fungerande e-postadresser och får påminnelse per e-brev om föreningens alla evenemang. De får även ändringar av annonserade program och tips om nya arrangemang som därmed når de flesta.

Hemsidan

Hemsidan har restaurerats under året efter kraschen året innan. SJS har separerat domän och hemsida från Journalistförbundet tillsammans med övriga seniorklubbar i Sverige.

 Aktiviteter

Våren 2017

 19/1 Nya Karolinska blev sjukt hus
Istället för ett bra sjukhus blev det ett sjukt hus, konstaterade de två grävande journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren på ett evenemang på ABF. De berättade en rafflande historia om hur landstingsråds dröm om ett sjukhus i världsklass förvandlades till en mardröm.

15/2 Årsmötet med Jan Eliasson
Jan Eliasson var en populär gäst efter det sedvanliga årsmötet. Sal 4 i Radiohuset blev full. Han har lämnat arbetet som biträdande generalsekreterare för FN och flyttat tillbaka till Sverige. På morgnarna kan han nu unna sig två koppar kaffe istället för en och att läsa morgontidningen. Men han beskrev förändringen med blandade känslor. Han har arbetat med sex stora medlingsuppdrag. Tvisterna blir emellertid allt svårare att lösa på grund av att etniska och religiösa dimensioner kommit in, berättade Jan Eliasson.

8/3 Kvinnliga pressfotografer i Marabouparkens konsthall
Ragnhild Haarstad, Alma Haag och Ellen Dahlberg var tre kvinnliga pionjärer med bilder som dokumenterar hela 1900-talet. Ragnhild var med oss när vi guidades runt i konsthallen. Hon berättade att som kvinna kunde hon inte komma in i männens omklädningsrum vid sportevenemang, något som ansågs negativt när hon sökte anställning som fotograf. Men till slut fick hon jobbet på Svenska Dagbladet.

 16/3 Henrik Berggren om Dag Hammarskjöld
Henrik Berggren skrev en rosad biografi om den som blev FN:s generalsekreterare. Lunchmötet på Wasahof om Dag Hammarskjöld utföll till allas belåtenhet. FN-jobbet blev en lösning på hans existentiella konflikt mellan oberoende och underordning, något som präglat hela hans liv, berättade Henrik Berggren.

 20/4 samt 4/5 Rundvandring i Gamla Stan
DN-journalisten och fotografen Lars Epstein tog oss med på rundvandring i Gamla stan till gårdar som förvandlats till trädgårdar och till miljöer vi annars inte kunnat ta oss till. Lars Epstein hade tillgång till portkoder som tog oss in i spännande byggnader och dolda kammare.

26/4 EU efter Brexit
Britterna har börjat sin förhandling om utträdet ur EU. Göran von Sydow är biträdande chef för Svenska Institutet för Europapolitiska studier (Sieps). Inom ett par års tid lämnar britterna EU. Göran von Sydow pekade på alla svårigheter som Brexit för med sig.

 9-14/5 Resan gick till Madrid
Vårens resa gick till Spaniens huvudstad. Under fyra dagar besöktes en stor dagstidning, El Pais, museer samt gjordes ett heldagsbesök i Toledo. Ett besök på svenska ambassaden blev också verklighet. Resan blev intressant och mycket lyckad, enligt de som var med.

15/5 Sensationellt val i Frankrike
När Emmanuel Macron i maj i år valdes till president var det många som inte trodde det var sant. Ingmarie Froman, journalist och Frankrikeanalytiker, samt Tomas Lindbom, författare till boken Slaget om Frankrike, var lite imponerade av hur denne unge man åtminstone inte under de första veckorna satt foten fel en enda gång. De två proffsen mötte seniorjournalisterna i Radiohuset

18/5, 23/5 samt 31/5 Besök i Filmstaden
Sveriges Hollywood kallades Filmstaden i Råsunda en gång där över 400 svenska filmer spelades in. Många stjärnor tändes här och några drog vidare till riktiga Hollywood. En ny stad har vuxit fram på området men några hus och minnen finns kvar som portvaktsstugan och biografen Operan.

13/6 Utflykt till Julita och Fogelstad
Julita herrgård är ett museum över olika inredningsstilar från 1700- och 1800-talet. I parken finns Sveriges genbank för gamla fruktsorter. Från herrgården gick färden till Fogelstad, känd för att där låg en gång en medborgarskola för kvinnor som lärde sig ta vara på den frihet och makt som rösträtten gav dem.

 Hösten 2017

30/8 Ett hem för själen vid Vättern
För drygt 100 år sedan lät Ellen Key bygga sitt hem Strand vid Vätterns strand. Skönheten i hemmet och i vardagen var en dröm som hon förverkligade. På grund av inbrottsrisken fick vi inte fotografera inne i Strand.

10-15/9 Höstens utlandsresa gick till Irland
Både republiken Irland och Nordirland fick besök av vetgiriga seniorjournalister. Det regnade varje dag men den nordirländska chauffören vände allt till en framgångsrik resa. Han var besatt av historia. Det första besöket i Belfast gick till nybyggda Titanic-museet. Därefter följde en slingrade tur på norra Nordirland. Sedan gick färden söderut till Dublin där svenska ambassadören Anna Brandt talade om svårigheterna med Brexit.

26/9 Frågan för Höstmötet ¨Hur bevakar vi landet¨?
Efter sedvanligt Höstmöte berättade DN:s Martin Jönsson om tidningens satsning på lokala nyheter genom ett 20-tal frilansjournalister. De får betalt när de levererar en nyhet. Satsningen är en ”fattigmansversion” av det nät med riksredaktioner som DN hade för några decennier sedan, konstaterade flera från publiken.

4/10 Besök på museet Hamn
I Fisksätra ligger ett museum som visar fynd efter arkeologiska utgrävningar från bl a 300-talet till vikingatiden. Det anses vara landets första Slagfältsmuseum. 1719 drabbade ryska och svenska trupper samman vid vattenvägen Baggensstäket. Det är själva grunden som museet vilar på.

 17/10 Hamnarna i Stockholm blir bostadsområden
Stockholms hamnar bygger om Värtahamnen och Frihamnen för att lämna plats åt bostäder och arbetsplatser. Arkitekten Annica Sveholm informerade om hur moderniseringen av en 100 år gammal hamn ska gå till.

 30/10 Om Angela Merkel
Efter långt korrespondentliv i Tyskland var han nu mogen att skriva boken om kanslern Angela Merkel. Jan Lewenhagen drog fullt hus på Vurma som vi testade för ett lunchmöte för första gången. Frågorna var många och lunchen drog ut på tiden. Han hade djupa källor av kunskap att ösa ur om tysk politik och om kanslerns privatliv.

22/11 Sveriges försvar när säkerhetsläget försämrats
Mikael Odenberg var i Radiohuset och debatterade försvaret. Han var försvarsminister för moderaterna 2006-2007 och anser att Sverige ska gå med i Nato. Med var också generalen Jan Salestrand, statssekreterare i försvarsdepartementet, som är motståndare till svenskt medlemskap i Nato. Sverige satsar i dag främst på det nationella försvaret. ”Det är som att ha en hemförsäkring”, enligt Mikael Odenberg.

 6/12 Jullunch med Britt-Marie Mattsson
Den traditionella jullunchen fick besök av journalisten och USA-korrespondenten under många år, Britt-Marie Mattsson. Hon är också en underhållare av rang som drog över 100 seniorjournalister till Odd Fellows. Nästan ett år har gått med Donald Trump och nu dras snaran åt. Kontakterna med Ryssland och flytten av USA:s ambassad till Jerusalem kan bli för mycket för amerikanarna, ansåg och kanske hoppades också Britt-Marie Mattsson.

Verksamhetsåret 2017 var därmed till ända. Förutom ovanstående programverksamhet har det varit åtta pubträffar på Pressklubben med föredragshållare och fritt tilltugg.
Några kan nämnas som företrädare för News 55 och Reportrar utan gränser, Göran Elgemyr om Vilhelm Moberg och Radion, Ulrika Knutson om Fogelstad-kvinnorna och Beata Arnborg om Zarah Leander. Pub-träffarna drog mycket folk.

Teaterlistan blir allt populärare. Astrid Nilson och Samuel Bross sköter den med stor skicklighet.

Till slut

Sammanställningen av 2017 års aktiviteter berättar om en innehållsrik verksamhet inom vår klubb –  med nästan 1 400 medlemmar den största inom SJF:s seniordistrikt. Med drygt 20 olika evenemang har vi lockat kollegerna. Vi har bjudit på spännande föredragshållare, trevliga möten med kolleger och vi har rest både nära och mera långväga. Och vi har delat ut stipendier.
Vi är en sammanslutning där professionell skrivförmåga tar sig uttryck i spännande böcker och stort engagemang i olika frågor. Med glädje har vi inbjudit och lyssnat till flera av dem. Och kommer att fortsätta att göra så.

Många har valt att uttrycka sig i vår nya, slutna facebookgrupp, som fungerar fint som ett komplement till nyhetsbrev och vår hemsida. En lyckad satsning vågar vi berömma oss av.

Med utskicket som sammanfattar det gångna året, brukar också följa en medlemsmatrikel – praktisk eller onödig?
Den uteblir denna gång på grund av nya EU-direktiv om spridande av personliga datauppgifter. Lagen kommer att träda i kraft i maj 2018. Riktigt klart vad den kommer att betyda, vet vi ännu inte. Därför avstår vi från matrikeln tills tolkningen av reglerna har klarnat. Kanske kommer den tillbaka, kanske inte.

Klart är i alla fall, att vi kommer att fortsätta vår vanliga verksamhet. Vi tolkar våra medlemmars närvaro vid olika arrangemang som ett godkänt betyg.

Tack för det! Och håll utkik på fortsättningen!

Christina Ruhnbro, Ingrid Lindgren, Eva-Lena Ahlqvist, Gun Jacobsson, Clas Barkman, Anne-Christine Blixt, Göran Elgemyr, Marianne Falk, Bengt Falkkloo, Staffan Teste
Stockholmsjournalisternas Seniorer
journalistseniorer@gmail.com