Stockholmsjournalisternas Seniorer (SJS) bildades år 1974 som Stockholmsjournalisternas pensionärsklubb. År 1993 fick klubben sitt nuvarande namn.

Tillsammans med andra regionala klubbar ingår SJS i Svenska Journalistförbundet (SJF)

För att bli medlem av SJS krävs att du är medlem i SJF och har fyllt 60 år.

I medlemskapet ingår rätt till SJF:s presskort samt tidningen Journalisten. Den som fortfarande är aktiv betalar sin vanliga avgift plus 15 kronor till SJS.

Med undantag för sommaren anordnar SJS varje månad aktiviteter i form av föredrag, utflykter och resor för medlemmar och i mån av plats också för respektive.

Programmet för våren sänds via mejl eller brevledes (för dem som inte har mejladress) till medlemmarna i början av januari månad. Höstprogrammet sänds ut i början av sommaren till medlemmar med e-post och med brev till övriga. Programmet finns att studera på SJS hemsida: stockholmsjournalisternasseniorer.se.

Då och då tillkommer extra programpunkter. De annonseras på hemsidan och direkt med nyhetsbrev till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress, samt på vår facebooksida.

Det är därför viktigt att i denna matrikel kolla sina uppgifter och vid behov kontakta: medlemsregistret@sjf.se eller telefon 08-613 75 55 för rättelser. Kontakterna med styrelsen sker enklast via mejl till: journalistseniorer@gmail.com.