OBS fullbokat med väntlista.

Om bara några veckor går Sverige till val för att utse 21 ledamöter i Europaparlamentet. 

Kan vår röst göra skillnad i Europa eller är valet av sofflocket en relevant bedömning?

I en undersökning genomförd av Ipsos i april visste bara 28 procent av de tillfrågade att valet är i juni, ett val som inte brukar locka mer än drygt hälften av oss röstberättigade. 

Media kämpar på, men är frågorna i valkompasserna för svåra och lockelsen till fokusering på felanvända kontorsbidrag och populistiska mediedomptörer för stark?

Kom och lyssna på statsvetaren Göran von Sydow, direktör vid Svenska institutet för europapolitiska  studier och välkänd kommentator vid EU-valvakor och till Lena Mellin, kolumnist och tidigare politisk kommentator i Aftonbladet, som bevakat elva riksdags- och fem EU-valrörelser. 

– Valet till  Europaparlamentet är Sveriges absolut viktigaste, hävdar Lena Mellin, som förklarar valrörelsens svalka med att varken politikerna själva eller media ser någon vinst i att den blir het. 

– Väljarna vågar testa när det inte handlar om regeringsmakten och en enskild ledamot kan göra stor skillnad, anser Göran von Sydow, som kommer att klargöra vad han anser om medias bevakning av EU-valrörelsen. 

Leder krisernas Europa till fördjupat samarbete, växer sig högervågen allt starkare och minskar riksdagens makt när Europaparlamentets ökar? 

Välkomna till ett möte där många frågor får ett svar. 

Tid: tisdagen den 28 maj kl 13, öppet för lunch från kl 12. 

Plats: Harvest Home, Bondegatan 50. 

Anmälan till l.gerdemo.holmgren@gmail.com

Kom ihåg att lämna återbud om du inte kan använda din plats. 

Välkomna!


Höstmöte 2024

Höstmötet hålls tisdagen den 24 september 2024.

Motioner skickas till klubbens sekreterare och ska enligt stadgarna lämnas senast den 1 juni. 

Adress:

Pia Axelsson 
Blekingegatan 38

116 62 Stockholm

eller e-post: pia.axelsson@mail.com