Kategori Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse för Stockholmsjournalisternas seniorer  för verksamhetsåret 20230101-20231231 Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Louise Gerdemo Holmgren, ordförande Pia Axelsson, sekreterare Jacques Wallner, kassör Ingrid Eriksson, ansvarig hemsida och medlemsutskick Annica Grimlund Gunilla Lindahl, ansvarig föreningens Facebook-sida Eja Nilsson Jörgen Persson… Fortsätt läsa →

Verksamhetsberättelse 2021

För Stockholmsjournalisternas Senioreravseende verksamhetsåret 20210101 – 20211231 StyrelseStyrelsen har under året haft följande sammansättningStaffan Teste, ordförandeRobert Björkenwall, vice ordförandePia Axelsson, sekreterareJacques Wallner, kassörAnne-Christine BlixtMarianne FalkIngrid ErikssonTönu NilssonGunilla LindahlChrister HillbomStaffan Kihlström Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden, varav fem… Fortsätt läsa →

Årsmöteshandlingar

Dagordning för Stockholmsjournalisternas Seniorers årsmöteden 25 februari 2021 kl. 12.00.  Val av ordförande och sekreterare för mötet, även val av två protokolljusterare tillika rösträknare. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. Styrelsens verksamhetsberättelse. Ekonomisk berättelse. Revisorernas berättelse. Fråga om ansvarsfrihet för… Fortsätt läsa →

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen Styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Christina Ruhnbro, ordförande, Ingrid Lindgren, vice ordförande och hemsidan, Gun Jacobsson, sekreterare, Eva-Lena Ahlqvist, kassör, Clas Barkman, medlemsfrågor, Marianne Falk, hemsidan, Bengt Falkkloo, programkommittén, Göran Elgemyr, Staffan Teste, Agneta… Fortsätt läsa →

2017

Styrelsen Styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Christina Ruhnbro, ordförande, Ingrid Lindgren, vice ordförande och hemsidan, Gun Jacobsson, sekreterare, Eva-Lena Ahlqvist, kassör, Clas Barkman, medlemsfrågor, Marianne Falk, hemsidan, Bengt Falkkloo, programkommittén, Göran Elgemyr, Staffan Teste, Agneta… Fortsätt läsa →

© 2024 Stockholmsjournalisternas Seniorer

Underhålls av Jenkler IT ABUpp ↑