Styrelsen

Styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Christina Ruhnbro, ordförande, Ingrid Lindgren, vice ordförande och hemsidan, Gun Jacobsson, sekreterare, Eva-Lena Ahlqvist, kassör, Clas Barkman, medlemsfrågor, Marianne Falk, hemsidan, Bengt Falkkloo, programkommittén, Göran Elgemyr, Staffan Teste, Agneta Brunius (avled under året), Staffan Thulin (avgick). Efter fyllnadsval på Höstmötet valdes Anne-Christine Blixt in i styrelsen. Den återstående posten är vakant fram till årsmötet.

Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden och anordnat årsmöte, höstmöte samt har träffats i olika arbetsgrupper. Utskick av vår- och höstprogram har genomförts. Ett 30-tal Nyhetsbrev har publicerats i medlemmarnas mejlboxar. Föreningen har varit representerad på möten med seniordistriktet.

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 15 februari i Radiohuset, studio 4. Östen Johansson valdes till mötesordförande. Ordförande Sigfrid Leijonhufvud avtackades efter sex år som ordförande. Christina Ruhnbro blev ny ordförande. Olof Kleberg avgick efter fyra år. Nyvalda blev Bengt Falkkloo och Staffan Thulin. Efter årsmötesförhandlingarna talade Jan Eliasson om åren som vice generalsekreterare i FN.

Rekreationsstipendier

Årets stipendier för rekreation och stimulans på 6 000 kr vardera gick till Osmo Vatanen, Denny Lorentzen, Gunlaug Östbye, Marie-Louise Hallström, Lalla Lindström.

Ekonomin

Föreningens ekonomi är stabil. Medlemsantalet ökar och medlemsavgifterna ligger stabilt på över 200 000 kronor. De dominerande kostnadsslagen är medlemsarrangemang och administration. Dyrast är produktion och utskick av medlemsmatrikel och program.
De flesta av årets programpunkter har betalats helt och hållet ur budgeten. Avgift har tagits ut för luncher och resor samt för vissa andra program där antalet deltagare har varit starkt begränsat.
Under året har fem medlemmar fått stipendium på vardera 6 000 kronor. De pengarna har tagits från avsättningar av tidigare års överskott.
Resultat- och balansräkning presenteras på årsmötet i februari.

Medlemmar

SJS har sammanlagt knappt 1400 medlemmar. Av dem är 200 hedersmedlemmar, de har varit medlemmar i SJF i över 50 år och därför befriade från medlemsavgift. Drygt tusen medlemmar har fungerande e-postadresser och får påminnelse per e-brev om föreningens alla evenemang. De får även ändringar av annonserade program och tips om nya arrangemang som därmed når de flesta.

Hemsidan

Hemsidan har restaurerats under året efter kraschen året innan. SJS har separerat domän och hemsida från Journalistförbundet tillsammans med övriga seniorklubbar i Sverige.

 Aktiviteter

Våren 2017

 19/1 Nya Karolinska blev sjukt hus
Istället för ett bra sjukhus blev det ett sjukt hus, konstaterade de två grävande journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren på ett evenemang på ABF. De berättade en rafflande historia om hur landstingsråds dröm om ett sjukhus i världsklass förvandlades till en mardröm.

15/2 Årsmötet med Jan Eliasson
Jan Eliasson var en populär gäst efter det sedvanliga årsmötet. Sal 4 i Radiohuset blev full. Han har lämnat arbetet som biträdande generalsekreterare för FN och flyttat tillbaka till Sverige. På morgnarna kan han nu unna sig två koppar kaffe istället för en och att läsa morgontidningen. Men han beskrev förändringen med blandade känslor. Han har arbetat med sex stora medlingsuppdrag. Tvisterna blir emellertid allt svårare att lösa på grund av att etniska och religiösa dimensioner kommit in, berättade Jan Eliasson.

8/3 Kvinnliga pressfotografer i Marabouparkens konsthall
Ragnhild Haarstad, Alma Haag och Ellen Dahlberg var tre kvinnliga pionjärer med bilder som dokumenterar hela 1900-talet. Ragnhild var med oss när vi guidades runt i konsthallen. Hon berättade att som kvinna kunde hon inte komma in i männens omklädningsrum vid sportevenemang, något som ansågs negativt när hon sökte anställning som fotograf. Men till slut fick hon jobbet på Svenska Dagbladet.

 16/3 Henrik Berggren om Dag Hammarskjöld
Henrik Berggren skrev en rosad biografi om den som blev FN:s generalsekreterare. Lunchmötet på Wasahof om Dag Hammarskjöld utföll till allas belåtenhet. FN-jobbet blev en lösning på hans existentiella konflikt mellan oberoende och underordning, något som präglat hela hans liv, berättade Henrik Berggren.

 20/4 samt 4/5 Rundvandring i Gamla Stan
DN-journalisten och fotografen Lars Epstein tog oss med på rundvandring i Gamla stan till gårdar som förvandlats till trädgårdar och till miljöer vi annars inte kunnat ta oss till. Lars Epstein hade tillgång till portkoder som tog oss in i spännande byggnader och dolda kammare.

26/4 EU efter Brexit
Britterna har börjat sin förhandling om utträdet ur EU. Göran von Sydow är biträdande chef för Svenska Institutet för Europapolitiska studier (Sieps). Inom ett par års tid lämnar britterna EU. Göran von Sydow pekade på alla svårigheter som Brexit för med sig.

 9-14/5 Resan gick till Madrid
Vårens resa gick till Spaniens huvudstad. Under fyra dagar besöktes en stor dagstidning, El Pais, museer samt gjordes ett heldagsbesök i Toledo. Ett besök på svenska ambassaden blev också verklighet. Resan blev intressant och mycket lyckad, enligt de som var med.

15/5 Sensationellt val i Frankrike
När Emmanuel Macron i maj i år valdes till president var det många som inte trodde det var sant. Ingmarie Froman, journalist och Frankrikeanalytiker, samt Tomas Lindbom, författare till boken Slaget om Frankrike, var lite imponerade av hur denne unge man åtminstone inte under de första veckorna satt foten fel en enda gång. De två proffsen mötte seniorjournalisterna i Radiohuset

18/5, 23/5 samt 31/5 Besök i Filmstaden
Sveriges Hollywood kallades Filmstaden i Råsunda en gång där över 400 svenska filmer spelades in. Många stjärnor tändes här och några drog vidare till riktiga Hollywood. En ny stad har vuxit fram på området men några hus och minnen finns kvar som portvaktsstugan och biografen Operan.

13/6 Utflykt till Julita och Fogelstad
Julita herrgård är ett museum över olika inredningsstilar från 1700- och 1800-talet. I parken finns Sveriges genbank för gamla fruktsorter. Från herrgården gick färden till Fogelstad, känd för att där låg en gång en medborgarskola för kvinnor som lärde sig ta vara på den frihet och makt som rösträtten gav dem.

 Hösten 2017

30/8 Ett hem för själen vid Vättern
För drygt 100 år sedan lät Ellen Key bygga sitt hem Strand vid Vätterns strand. Skönheten i hemmet och i vardagen var en dröm som hon förverkligade. På grund av inbrottsrisken fick vi inte fotografera inne i Strand.

10-15/9 Höstens utlandsresa gick till Irland
Både republiken Irland och Nordirland fick besök av vetgiriga seniorjournalister. Det regnade varje dag men den nordirländska chauffören vände allt till en framgångsrik resa. Han var besatt av historia. Det första besöket i Belfast gick till nybyggda Titanic-museet. Därefter följde en slingrade tur på norra Nordirland. Sedan gick färden söderut till Dublin där svenska ambassadören Anna Brandt talade om svårigheterna med Brexit.

26/9 Frågan för Höstmötet ¨Hur bevakar vi landet¨?
Efter sedvanligt Höstmöte berättade DN:s Martin Jönsson om tidningens satsning på lokala nyheter genom ett 20-tal frilansjournalister. De får betalt när de levererar en nyhet. Satsningen är en ”fattigmansversion” av det nät med riksredaktioner som DN hade för några decennier sedan, konstaterade flera från publiken.

4/10 Besök på museet Hamn
I Fisksätra ligger ett museum som visar fynd efter arkeologiska utgrävningar från bl a 300-talet till vikingatiden. Det anses vara landets första Slagfältsmuseum. 1719 drabbade ryska och svenska trupper samman vid vattenvägen Baggensstäket. Det är själva grunden som museet vilar på.

 17/10 Hamnarna i Stockholm blir bostadsområden
Stockholms hamnar bygger om Värtahamnen och Frihamnen för att lämna plats åt bostäder och arbetsplatser. Arkitekten Annica Sveholm informerade om hur moderniseringen av en 100 år gammal hamn ska gå till.

 30/10 Om Angela Merkel
Efter långt korrespondentliv i Tyskland var han nu mogen att skriva boken om kanslern Angela Merkel. Jan Lewenhagen drog fullt hus på Vurma som vi testade för ett lunchmöte för första gången. Frågorna var många och lunchen drog ut på tiden. Han hade djupa källor av kunskap att ösa ur om tysk politik och om kanslerns privatliv.

22/11 Sveriges försvar när säkerhetsläget försämrats
Mikael Odenberg var i Radiohuset och debatterade försvaret. Han var försvarsminister för moderaterna 2006-2007 och anser att Sverige ska gå med i Nato. Med var också generalen Jan Salestrand, statssekreterare i försvarsdepartementet, som är motståndare till svenskt medlemskap i Nato. Sverige satsar i dag främst på det nationella försvaret. ”Det är som att ha en hemförsäkring”, enligt Mikael Odenberg.

 6/12 Jullunch med Britt-Marie Mattsson
Den traditionella jullunchen fick besök av journalisten och USA-korrespondenten under många år, Britt-Marie Mattsson. Hon är också en underhållare av rang som drog över 100 seniorjournalister till Odd Fellows. Nästan ett år har gått med Donald Trump och nu dras snaran åt. Kontakterna med Ryssland och flytten av USA:s ambassad till Jerusalem kan bli för mycket för amerikanarna, ansåg och kanske hoppades också Britt-Marie Mattsson.

Verksamhetsåret 2017 var därmed till ända. Förutom ovanstående programverksamhet har det varit åtta pubträffar på Pressklubben med föredragshållare och fritt tilltugg.
Några kan nämnas som företrädare för News 55 och Reportrar utan gränser, Göran Elgemyr om Vilhelm Moberg och Radion, Ulrika Knutson om Fogelstad-kvinnorna och Beata Arnborg om Zarah Leander. Pub-träffarna drog mycket folk.

Teaterlistan blir allt populärare. Astrid Nilson och Samuel Bross sköter den med stor skicklighet.

Till slut

Sammanställningen av 2017 års aktiviteter berättar om en innehållsrik verksamhet inom vår klubb –  med nästan 1 400 medlemmar den största inom SJF:s seniordistrikt. Med drygt 20 olika evenemang har vi lockat kollegerna. Vi har bjudit på spännande föredragshållare, trevliga möten med kolleger och vi har rest både nära och mera långväga. Och vi har delat ut stipendier.
Vi är en sammanslutning där professionell skrivförmåga tar sig uttryck i spännande böcker och stort engagemang i olika frågor. Med glädje har vi inbjudit och lyssnat till flera av dem. Och kommer att fortsätta att göra så.

Många har valt att uttrycka sig i vår nya, slutna facebookgrupp, som fungerar fint som ett komplement till nyhetsbrev och vår hemsida. En lyckad satsning vågar vi berömma oss av.

Med utskicket som sammanfattar det gångna året, brukar också följa en medlemsmatrikel – praktisk eller onödig?
Den uteblir denna gång på grund av nya EU-direktiv om spridande av personliga datauppgifter. Lagen kommer att träda i kraft i maj 2018. Riktigt klart vad den kommer att betyda, vet vi ännu inte. Därför avstår vi från matrikeln tills tolkningen av reglerna har klarnat. Kanske kommer den tillbaka, kanske inte.

Klart är i alla fall, att vi kommer att fortsätta vår vanliga verksamhet. Vi tolkar våra medlemmars närvaro vid olika arrangemang som ett godkänt betyg.

Tack för det! Och håll utkik på fortsättningen!

Christina Ruhnbro                                   Ingrid Lindgren
ruhnbro@yahoo.com                              kinne.lindgren@gmail.com

Eva-Lena Ahlqvist                                   Gun Jacobsson
evalena.ahlqvist@gmail.com                gun.jacobsson@hotmail.com

Clas Barkman                                          Anne-Christine Blixt
clasba@gmail.com                                 annechristine.blixt@gmail.com

Göran Elgemyr                                         Marianne Falk
goran.elgemyr@gmail.com                   mariannefalk@comhem.se

Bengt Falkkloo                                         Staffan Teste
bengt@falkkloo.se                                  teste@bildombudsmannen.se

Stockholmsjournalisternas Seniorer
journalistseniorer@gmail.com