Bästa seniorkolleger!

Vintersolståndet är passerat. En markering för att ett nytt verksamt år ska börja för Stockholms journalistseniorer. Att döma av engagemanget från medlemmarna det gångna året, hoppas vi att det betyder att styrelsen har skött sig. Vi lovar att göra vårt bästa också kommande år.
Strax efter helgerna kommer 2018 års vårprogram. Där står att läsa att vi bland annat hälsar Göran Persson välkommen på vårt årsmöte, att vi planerar såväl inhemska som utrikes resor. Med mera.
Med nyårets utskick brukar komma en medlemsmatrikel, så inte denna gång beroende på nya EU-regler. Så var rädda om den gamla, om ni tycker den är bra att ha.
God jul och gott nytt år till er alla. Och väl mött 2018!
Christina Ruhnbro
Ordförande