Årets sista pubträff den 14 december ägnades åt utrikesrapportering. Lars-Gunnar Erlandsson berättade om sin bok ”Från runsten till twitter” och gick igenom hur rapporteringen i svenska medier sett ut från Post och Inrikes Tidningar på 1600-talet fram till dagens sociala medier.

Dagens utrikeskorrar sliter hårt, och är för det mesta stringers, till skillnad från förr när de ofta var livstidsanställda. Ändå är det hög klass på bevakningen, menade Lars-Gunnar, som också gillade SR:s ämneskorrespondenter.

Om han var ung idag skulle han lära sig kinesiska. Sverige är fortfarande väldigt amerikaniserat och det finns platser i världen som behöver mer bevakning, inte minst Kina.

En liten anekdot fick vi också höra. När tidningen Dagen startade 1948 gick en tant direkt och köpte första numret, som hon läste från pärm till pärm. Hon blev väldigt konfunderad och undrade vad som flugit i Lewi Pethrus – det var Ny Dag hon hade läst.

Marianne Falk