Avgående ordförande Göran Elgemyr var en av dem som avtackades

Länk till årsmötet på youtube:
https://youtu.be/h0pAQoGZpRc
Det digitala årsmötet fungerade och alla val gjordes enligt valberedningens förslag. Medlemsavgiften beslutades oförändrad.
Stipendier delades ut till Anders Hvidfeldt, Ylva Mårtens, Lena Larsson, Ann Lindgren, Astrid Nilsson, Christina Sedwall, Birgitta Jacobsson, Gunilla Blomé och Thomas Westerlund.
Nu finns en inspelning av årsmötet på föreningens Youtube-konto. Eftersom kontot är offentligt är punkterna som rör ekonomin borttagna. De går att läsa i handlingarna som skickades ut före årsmötet. Här är länken: https://youtu.be/h0pAQoGZpRc