Efter årsmötet, där ny styrelse valdes, berättade Lisa Carlsson till Leif Carlssons bildspel om deras resa i August Palms fotspår i svenskbygderna. Vi fick veta mycket om fackföreningarnas uppgång och fall, om de fruktansvärda arbets- och bostadsvillkoren och en miljöförstöring utan dess like, som mötte Palm – och att man än idag tillverkar och äter värmländsk potatiskorv till jul bland svenskättlingarna i USA.

Den nya styrelsen hittar du här http://www.stockholmsjournalisternasseniorer.se/2019/02/14/har-ar-styrelsen/