Vi förbereder en spännande resa till Albanien, det slutna landet som öppnat sig och vill bli medlem i EU. Josif är vår värd. Han växte upp under kommuniståren och vi får uppleva hur det var då, men också det nya Albanien. Vi besöker svenska ambassaden och träffar unga journalister. Utöver huvudstaden Tirana besöker vi Berat, bergstaden som finns på UNESCO:s världsarvslista och Shoder. Vi äter och bor bra och flyger via Belgrad. Resan äger rum 23-27 september. Pris ca 10 500 per person. Anmälningstid och information i början av mars.