Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer 2022:
Robert Björkenwall, ordförande

Jacques Wallner, kassör

Pia Axelsson, sekreterare

Tönu Nilsson

Anne-Christine Blixt

Ingrid Eriksson

Gunilla Lindahl

Christer Hillbom

Annica Grimlund

Louise Gerdemo Holmgren

En vakant, väljs på höstmötet