Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer 2020:
Göran Elgemyr, ordförande
Jacques Wallner, kassör
Pia Axelsson
Birgitta Gärdin
Marianne Falk
Tönu Nilsson,
Staffan Teste,
Bengt Falkkloo,
Anne-Christine Blixt,
Ingrid Eriksson
Robert Björkenwall