Vi måste börja med barnen”.  
är namnet på en nyutkommen antologi utifrån förhållandet att FN:s barnkonvention från och med februari blir svensk lag. Lyssna till bokens redaktör Ylva Mårtens, tidigare reporter och producent på Sveriges Radio. Ylva var under många år ansvarig för P1-programmet ”Barnen”, där hon bland annat tagit upp barns utsatthet och vuxenvärldens brist på ansvar. Hon ställer många frågor: Kan Sverige leva upp till barnkonventionen? Vad kan lagen innebära för samhället, för barnen och de unga?
När: torsdagen den 27 februari kl 15.00.
Var: Pressklubben Vasagatan 50.