Björn Elmbrant.
Foto: Anne-Christine Blixt

Björn Elmbrant samlade en stor publik på Pressklubben den 28 mars när han berättade om sin bok ”Marknadens tyranni – och hur vi kan rädda demokratin”.
Han skrev boken för att han tyckte att det fattades en sammanfattning av hur det marknadsliberala tänkandet omvandlat det svenska samhället under de senaste 40 åren. I boken beskriver han hur stora reformer under åren ofta utformats i en liten grupp om 4-5 personer. Ett exempel är det nya pensionssystemet. 
– På en socialdemokratisk fråga: ”ska ni riva upp systemet?” blev svaret: ”Nej, nej, vi ska bara ändra lite”, berättar Björn Elmbrant.

Sakfrågor i skymundan
Att sakfrågorna ofta kommit i skymundan i medierna har varit en seger för marknadsliberalerna, anser Björn Elmbrant. En rapport från Skolverket om att studenter från friskolor gör sämre ifrån sig blev till exempel inte den stora nyhet det borde ha varit. Det blev inte heller rapporten om den usla SFI-utbildningen.
– Ekonomisk journalistik idag handlar mest om att börsen gått upp eller ner, vem vinner och vem förlorar, säger Björn Elmbrant.
Han tycker det är viktigt att journalister har kunskap i olika sfärer.
– Arbetarklassen saknas i media, de får bara vara med i kommersiell TV i förnedrande situationer.

Så räddas demokratin
I slutet av boken lägger Björn Elmbrant fram en rad förslag på hur demokratin kan räddas i en tid av växande ekonomiska klyftor.
Gemensam valdag, höjd skatt på kapitalvinster och en skola återerövrad från krämarna är bara några av förslagen. Det går om vi alla hjälps åt, anser han.
Åsa Cassel