Lena Gustafsson.
Foto: Åsa Cassel

Under rubriken ”Har mannen en framtid?” gästade Lena Gustafsson oss på puben.
Genom personintervjuer har hon undersökt vad som finns bakom den officiella fasaden hos män i chefsposition. En slutsats blir vikten av mötet och att vi ska ta tillvara olikheterna.
Framtiden är relationer och tron på att vara tillsammans!
På Pub-träffen avtackades också avgående styrelsemedlemmen Eva-Lena Ahlqvist.