Ett lustfyllt uppdrag är till ända. Efter åtta år i styrelsen för SJS, varav två som ordförande har jag fått en efterträdare.
Åren har varit roliga, stimulerande, fascinerande och stundtals krävande. Spännande kontakter och möten har hört till ”vardagen”. Det kan ju inte minst den senaste årsberättelsen vittna om.
Nu kan jag bara önska att min efterföljare och hans nya styrelse får ett lika roligt uppdrag som jag har haft.
På återseende
Christina Ruhnbro