-Han förenklar, överdriver och ljuger svarade amerikakännaren och forskningsledaren vid Utrikespolitiska institutet Jan Hallenberg, när han höll ett uppskattat föredrag efter Stockholmsseniorernas årsmöte den 14 februari.

Unik som president

-Donald Trump är fullständigt unik som president. Det sker nya konstigheters varje dag. Han twittrar, kallar sina medarbetare korkade, kramar Nordkorea, sparkar underrättelsefolk och hotar åklagaren Mueller. Twitter är något helt nytt i amerikansk politik.

Jan Hallenberg

Men vetenskapsmannen Hallenberg sade sig inte följa tweeten om de inte tryckts i någon av de stora dagstidningarna. Det är genom tidningar, public radio och kanaler som CNN som han huvudsakligen hämtar sina nyheter från USA,

8 158 lögner

Som exempel på presidentens lögner nämnde han Washington Posts undersökning, som visar att Trump under sina första två år avgivit 8 158 missvisande eller lögnaktiga påståenden.
Trumps krig mot media bland annat genom att kalla dem för folkets fiender, ett språkbruk som, enligt talaren, för tankarna till 1920-30-talets Europa, är utomordentligt problematisk när det gäller hans inställning till demokratin, menade Hallenberg.

Gissar på riksrätt

Avslutningsvis kom han in på Muellerutredningen som ska komma med sin rapport någon gång under våren. Här lämnade han vetenskapen och levererade en personlig gissning.
-Jag tror att rapporten innehåller tillräckligt med oegentligheter för att representanthuset ska inleda en riksrättsprocess mot Trump och att en majoritet i representanthuset mot slutet av året eller i början av 2020 kommer att rösta för att Donald Trump ska ställas inför riksrätt. Däremot trodde han att det var väldigt osannolikt att minst 20 republikanska senatorer skulle rösta för att avsätta en republikansk president. I senaten krävs nämligen två tredjedels majoritet för att avsätta presidenten.
-Men sa Jan Hallenberg, vi vet ju inte vad som står i rapporten  ännu.
Text: Tönu Nilsson
Foto: Anne-Christine Blixt