Nästa årsmöte i Stockholmsjournalisternas seniorer hålls torsdagen den 22 februari 2024.

Motioner till årsmötet skickas till klubbens sekreterare och ska enligt stadgarna lämnas senast den 1 december.

Adress:
Pia Axelsson 
Renstiernas gata 25
11631 Stockholm
eller e-post: pia.axelsson@mail.com