När Stockholmsjournalisternas seniorer samlades till årsmöte den 16 februari var studio 4 i Radiohuset välfylld.

Årsmötet avlöpte som planerat och en ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag.

Avgående ordförande Robert Björkenwall kunde därmed överlämna den imposanta ordförandeklubban från föreningens grundande 1974 till tillträdande ordförande Louise Gerdemo Holmgren.

Robert avtackades tillsammans med avgående styrelsekamraterna Anne-Christine Blixt och Tönu Nilsson liksom revisor Bengt Holmquist med blommor, vin och välförtjänta uppskattande ord för många år av uppdrag i föreningen.

-Ni har varit helt avgörande för att vi haft så många intressanta och välbesökta aktiviteter för medlemmarna. Vi har så roligt i styrelsen och det är i allt väsentligt er förtjänst, sa Louise när hon avtackade sina avgående kamrater.

I den nya styrelsen är Jacques Wallner kassör och Pia Axelsson sekreterare, ledamöter som omvalts är Ingrid Eriksson, Annica Grimlund, Gunilla Lindahl och Eja Nilsson samt nyvalda ledamöter Jörgen Persson, Johan Prane, Inger Ramqvist och Ann-Marie Schröder.

Under fliken  ”Styrelsen” här på hemsidan som uppdateras efterhand kan du läsa mer om vilka vi är.

Till revisor nyvaldes Jan-Åke Porseryd och omvaldes Ninni Dickson, till revisorssuppleanter omvaldes Agneta Lillieroth och Tomas Lisinski.

Efter årsmötet var det dags för årets gästtalare Alex Schulman som bjöd på en makalös föreställning av såväl befriande skratt som bråddjup svärta.  Generöst och bokstavligen målade Alex upp bilder av sitt liv i offentligheten och därtill serverades vi den ena nyheten efter den andra utifrån hans tankar om framtiden.

Alex Schulman tackades med varma applåder och hälsades avslutningsvis välkommen som medlem i vår förening om något decennium eller så.

Styrelsen för Stockholmsjournalisternas seniorer tackar för förtroendet att leda föreningen och hälsar alla välkomna till ett nytt verksamhetsår.