Vill du gå en kurs, göra en studieresa, dra igång ett skrivprojekt, uppfylla en gammal dröm?

Sök Stockholmsjournalisternas seniorers rekreations- och stimulansstipendium. Åtta stipendier om 5000 kronor delas ut.

Senast 10 december ska ansökningarna vara inne.
Klicka på Fortsätt läsa!

STOCKHOLMSJOURNALISTERNAS SENIORERS STIPENDIUM

Stipendiet har sitt ursprung i Dagstidningarnas korrekturläsares fond, som 1979 överlämnades till dåvarande Stockholmsjournalisternas Pensionsklubb, sedan korrekturläsarnas fackliga sammanslutning upphört. 

Nästa år delas åtta stipendier om 5 000 kronor vardera ut.
OBS! Beloppen är fasta. Det är ingen idé att ansöka om en större summa.

1.Finansiering
Numera finansieras stipendierna ur föreningens överskott genom avsättningar i bokslutet.
För år 2023 gäller ett sammanlagt stipendium på 40 000 kr.

2. Syfte
Stipendiet är främst avsett som personlig uppmuntran och syftar inte till att ge ekonomiskt stöd i gängse mening.

3. Ansökan
Medlem i SJS har rätt att söka stipendium för egen del eller föreslå annan medlem som stipendiat. Den som under de senaste tre åren fått ett stipendium från Svenska Journalistförbundet, SJF, kan inte komma ifråga detta år.

4. Återrapportering
Den som fått och använt ett stipendium förutsätts vara beredd att återrapportera/berätta om hur stipendiet använts. Detta kan ske skriftligen till styrelsen eller också muntligen vid någon av föreningens pubaftnar.

Stipendiat/stipendiater utses av klubbens styrelse. Stipendium/stipendier utdelas vid årsmötet.

Sista ansökningsdag är den 10 december 2022.

Skriv ut eller skriv av ansökan:


Till styrelsen för Stockholmsjournalisternas Seniorer, SJS Rekreations- och Stimulansstipendium

Undertecknad medlem av SJS önskar, efter att ha läst ovanstående regler, lämna förslag på mottagare av årets rekreations- och stimulansstipendium.

1.Jag söker härmed stipendiet för egen del.

2.Jag föreslår som stipendiat klubbmedlem:

Motivering

Stipendiet kommer att användas till

Stockholm den

Namn

Adress

Telefon/e-post

Ansökan om stipendium sänds till klubbens sekreterare

Pia Axelsson
Renstiernas gata 25
116 31 Stockholm 

senast den 10 december 2022.