Juristen Evin Cetin kommer till publunch och berättar om sin bok Mitt ibland oss. I boken lyfter hon fram kvinnornas och de anhörigas frustration och smärta inför gängvåldet. 
Plats: Harvest Home, Bondegatan 50
Tid: Onsdagen den 12 oktober kl 13. Möjlighet att äta lunch från kl 12.
Anmälan  senast den 10 oktober
Anmälan skickas till robert.eg@outlook.com

Evin Cetin