Bo Bernhardsson ger oss historien om tidningen Arbetet.
Foto: Robert Björkenvall

Välkomna till en presshistorisk pubträff torsdagen den 28 april på Harvest home.
Tidningen Arbetets siste chefredaktör Bo Bernhardsson talar om sin bok ”Historien om Arbetet och den sista striden”. I boken gör han nedslag i Arbetets 114-åriga historia och berättar varför den gick i konkurs år 2000.
När Arbetet var som störst under sina glansdagar på 80-talet hade den en upplaga som var större än Sydsvenskans och lite drygt 70 000 ex mindre när den lades ner år 2000.
Några nyheter kommer Bosse också att avslöja på pubträffen, apropå boken. Han har även talat om sin bok för seniorjournalister i Malmö och Göteborg. 
Puben är öppen bara för oss från kl 12:00. Anmäl dig gärna senast 27/4 till: robert.eg@outlook.com så de vet på puben hur många vi blir som kommer.  
Väl mött till en spännande presshistorisk pubträff!
Robert Björkenvall, ordf


Tid: Torsdag 28 april kl 13, puben öppnar kl 12 för att vi ska hinna äta före föredraget
Plats: Restaurang Harvest Home, Bondegatan 50
Anmälan: Senast 27 april till robert.eg@outlook.com