Seniorfonden är ett samarbete mellan Journalistförbundet och Seniorjournalisterna i Sverige. Förbundet har ställt pengar till förfogande för att seniormedlemmar i förbundet ska kunna söka pengar för ”kulturella och sociala ändamål”, till exempel kurser, studiebesök, föreläsningar med mera och resor i samband med detta.

Nu kan du söka medel från fonden och sista ansökningsdag  är den 20 april.

Läs mer på https://www.sjf.se/senior/seniorfonden