Höstmötet beslutade att behålla avgiften till klubben på 15 kr i månaden.
Vi fick också rapport från kongressen och valde Anders Hvidfeldt till valberedningen.

Astrid Nilsson och Samuel Bross lämnar ansvaret för teaterlistan. Astrid lovade dock att kvarstanna tills vi fått en ersättare. Astrid efterlyste medlemmar som vill åta sig att sköta teaterlistan. Intresserade medlemmar kan höra av sig till Astrid på mejl: Astrida.Nilson@gmail.com eller tel: 08-81 66 87.