Efter föreningsfrågor om budget, medlemsavgift och fyllnadsval till valberedningen talar Bengt Lindroth om sin nya bok ”Vi som inte var med i kriget”. I boken skriver han om hur den svenska särarten eller ”utanförskapet” utvecklades under efterkrigstiden fram till idag. Den stora europeiska tragedin
har varit mycket annorlunda för oss jämfört med våra nordiska grannar. Något som visat sig spela roll också under Covid19-pandemin.

När: torsdag 14 oktober kl 12
Var: ABF huset Sveavägen 41, Z-salen
Anmälan: Senast 7 oktober om man vill ha kaffe och macka före mötet till journalistseniorer@gmail.com