Göran Elgemyr

Göran Elgemyr. Ordförande
F 1939. Fil. kand. (statskunskap, litteraturhistoria och modern historia). Anställd vid Sveriges Radio 1971-2000, sedan frilans.
Tillhört styrelsen för Svensk Presshistorisk Förening, har varit redaktör (tillsammans med andra) för Presshistorisk årsbok; styrelseledamot och även ordförande i Demokratiinstitutet i Sundsvall; styrelseledamot i dess forskningsbolag DEMICOM. Tillhörde 1993-2014 styrelsen för forskningsstiftelsen ”Etermedierna i Sverige” och dess administrativa ledning. Fil. hedersdoktor vid Stockholms Universitet 2015. Författare till boken Kai Holsts mystiska död. Historien om en norsk motståndsman i Oslo och Stockholm.

Jacques Wallner, kassör

Birgitta Gärdin
F 1942. Journalistinstitutet 1963-64 med fortsatt arbete på JI och senare Journalisthögskolan varvat med universitetsstudier och sommarjobb på bl a SvD, Bildjournalen och Örebro-Kuriren.
1970 till Å&Å. Först Allt i Hemmet (reporter, redaktionssekreterare) sedan Båtnytt (reporter) och därefter redigerare och avdelningschef på LRFs tidningsavdelning (Land m fl).
Från 1988 åter på Svenskan, redigerare och arbetsledare.
Fackligt aktiv i styrelse/som förhandlare på de olika arbetsplatserna.
Fil kand (kulturgeograf) och efter avtalspension en masterexamen i arkeologi.

Marianne Falk.,

Marianne Falk. Ledamot.
F 1949. 
Journalistexamen. Har arbetat på SvD 1983-2013 som redigerare, reporter, avdelningschef och projektledare för utbildning och intranät. Aktiv i journalistklubben 1992-2007 samt som vice ordförande 2002-2007. Har varit medlem av Svenska Journalistförbundets styrelse, Fojos styrelse samt Pressinstitutets styrelse och arbetsutskott. Har även varit medlem i Schibsteds koncernråd, vice ordförande och ordförande. Koncernförtroendevald på heltid i Schibsted 2008-2013.

Staffan Teste

Staffan Teste. Samordnare seniorklubbarna.
F 1944. Journalistinstitutet, jur.kand. Frilans Länstidningen Södertälje och Sveriges Radio. Lokalredaktör i Nynäshamn för Länstidningen i Södertälje 1966-67. Dagens Nyheter 67-83 (bl a korrespondent i Moskva 1979-81)och produktionsdirektör i DN 1982-90.
Har varit VD Pressens Bild, konsult och ombudsman vid Bildleverantörernas Förening (BLF), juridisk rådgivare för BLF sedan 1995. Eget bolag sedan 1995 Bildombudsmannen AB www.bildombudsmannen.se. Styrelsemedlem Cepic org. för bildbyråer i Europa 1996 – 2008. Stockholmsföreningens ordförande och grundare av journalistseniorerna i Stockholm. Ordförande i DN:s journalistklubb fram till 1979. Seniormedlem 2009 -.

Anne-Christine Blixt

Anne-Christine Blixt. Ledamot
Född 1944. Fil kand  teater-litteratur-filmvetenskap.  Producent/projektledare på Sveriges Television Nöje fram till sin pensionering 2008.

 

Tönu Nilsson. Ledamot
Född 22 augusti 1938 i Tallinn Estland. Flydde till Sverige i liten båt och kom till Gotland hösten 1944. Fortsatte till Borås, student i Älmhult 1959, efter en tid  vid posten praktik och fast anställning vid SvD. Till TV2 och Rapport i oktober 1969.Efter en tid i konsultbranschen slutade som egenföretagare i journalistik och information.

Pia Axelsson

Pia Axelsson, ledamot.
F 1950. Journalisthögskola 1970-1972. Har bl a arbetat på Huvudstadpress, Dagens Nyheter, TT och Expressen. Från 1993 anställd på dåvarande A-ekonomi och Aktuellt.  År 2004-2011 allmänreporterchef och biträdande inrikeschef på SVT Nyheter. År 2012-2016 frilansande konsult som bl a intake, nyhetsplanerare och gruppchef på SVT Nyheter.

Robert Björkenwall, ledamot

Ingrid Eriksson, ledamot