Givande seminarium i Radiohuset då Staffan Sonning och Allan Larsson berättade om Brexit och nyvalet i England. Många vakanser redan nu på sjukhusen när EU-medborgare åker hem och företagsflykten tilltar. Allan Larsson tippade att Johnson vinner valet: ”men gardera med tvåa och kryss”. Allan Larsson skriver fortlöpande om Brexit på Facebook, öppet för alla.
Åsa Cassel