Lyckad Pubträff 28 november med Gunnar Nygren, professor i journalistik, men också med ett journalistiskt förflutet. Han behandlade de omvälvningar som skett i medievärlden de senaste åren och vågade sig också på att sia om hur journalistiken kommer att gestalta sig 2030.
Text och foto: Göran Elgemyr