Det var spännande och kreativt att ta klivet in i Scenkonstmuseet. 30 seniorer blev guidade runt i de olika kulturvärldarna dans, teater, musik och marionet teater.

Dräkten från Aniara.

Museet ligger i centrala Stockholm, granne med Dramaten och Hovstallet, men är ändå rätt okänt.
Detta är inte ett museum för endast betraktande av olika föremål. Här är man också skapande. Vi gjorde musik med hjälp av en sinnrik anläggning och provade att spela på harpa. Vi gjorde musik också genom att röra oss framför en filmduk. Vi styrde en kasperdocka och en marionetteater och så vidare.
Vår guide Monica Åslund Forsén betonade att det här är inget historiskt museum förutom några undantag som en kontrabas från 1600-talet som kommit från Tyska kyrkan.
I den gamla industribyggnaden, som är Stockholms äldsta bevarade, har tidigare Musikmuseet varit inrymt men i dag är det en del av ett större museum i tre våningar.

Montrar i ugnarna

Att denna byggnad varit ett bageri syns kanske främst genom ett system med montrar inrymda i de gamla ugnarna för brödbak en gång i tiden.

Ana Lagunas skor från dansföreställningen med Mikhail Baryshnikov.

Just blandningen av föremål var spännande och intressant som Ana Lagunas skor från dansföreställningen med Mikhail Baryshnikov till dräkt från Aniara på Operan med ishockeyspelare som förebild.
Flera seniorer uttryckte att ”hit ska jag gå med barnbarnen”. På entréplanet fanns leksaker i en lång bana att köpa. Museet passar både barn och vuxna.
Text och foto Gun Jacobsson