– Är det någon papperstidning som överlever, så är det ”8 Sidor”.

Så säker var Marie O´Donnell när hon besökte Pressklubben på torsdagen.

I 20 år har tidningen funnits och ges ut av Myndigheten för tillgänglighet som lyder under kulturdepartementet.

– Myndigheten ligger i Slakthusområdet men redaktionen är helt skild och fristående. Egen ingång, egen portkod, egen server och folk kan besöka redaktionen anonymt.

8 Sidor har en upplaga på 9 000 exemplar, varje ex beräknas bli läst av fyra personer. Prenumeranterna, betalar 850 kr, finns på olika institutioner. Äldreboenden och skolor får sin tidning en gång i veckan.

– Det finns ett behov en sån här tidning, bland handikappade, äldre, dyslektiker, invandrare och vi ser också att våra läsare ofta går över till ”vanliga tidningar”. Tidningen har mycket stor läsarkontakt.

Fyra journalister och en fotograf jobbar på redaktionen. Marie O´Donnell håller numera på med forskning kring de här frågorna.

Att skriva enkelt och göra en lättläst tidning är inte – just enkelt. Det finns några regler för tidningen.

– Större stil, ojämn högerkant, stora bilder, bilder med människor på, lockar mest, inga färgplattor. Linjer mellan artiklarna annars är det lätt att läsarna inte kan skilja dem åt. Inga långa meningar. En huvudsats kan följas av en ”egen” bisats. Många punkter och kommatecken förvirrar.

Alla större nyheter i de andra medierna finns också i 8 Sidor, politik, utrikes, sport, kultur, och korsord.

Till skillnad från andra tidningar gäller:

  • Inga mellanrubriker
  • Inga samman-satta ord med binde-streck
  • Inga VERSALER
  • Ingen kursivering.
  • Inga understrykningar.

– Orden är givetvis det viktigaste. Och det är inte alltid så lätt .Man kan fundera på ett sånt ord som pappkartong. Där skriver man i 8 Sidor ”kartong av papp”, och man skriver ”huvudstaden i landet Spanien”, men undrar samtidigt om alla vet vad ett land är. Dessutom har man aldrig någon statistik, några tabeller, kurvor stapel- eller cirkeldiagram.

Marie är lite orolig över tidningens framtid eftersom myndigheten om ett par år ska utlokaliseras till Malmö med allt vad det kan innebära att folk inte flyttar med och stora förluster av kunnande.

Text: Bengt Falkkloo