Vad har vi för försvar? Det var den raka frågan som Jan Salestrand, statssekreterare i försvarsdepartementet, och Mikael Odenberg, före detta moderat försvarsminister, hade att svara på när seniorjournalisternas styrelseledamot Bengt Falkkloo inledde en utfrågning i Radiohusets studio 2 häromdagen.

Varpå vi 30-talet åhörare fick lära oss att den svenska krigsorganisationen består av runt 55 000 man inklusive hemvärnet, sju ytstridsfartyg, fyra ubåtar och 96 jas-flygplan.

Ämnet för dagen var om Sverige bör gå med i Nato. Ja, svarade inte oväntat den ene, dvs Mikael Odenberg, och nej den andre, dvs Jan Salestrand. Frågan var i princip den enda där de två skiljde sig åt.

De var till exempel rörande överens om nuläget för vårt svenska försvar. Det handlar om att se framåt och inte bakåt.

– Nu ska vi utgå från dagens läge, och bygga på. sa Mikael Odenberg.
– Ja, vi är väldigt slimmade, konstaterade Jan Salestrand.

I dag finns ca 5 500 anställda soldater på heltid. Nu snart, i januari, börjar utbildningen av de första värnpliktiga i det nya pliktsystemet som riksdagen beslutat om. Av de 100 000 i årskullen har 96 000 fyllt i formuläret – ”förvånansvärt många” – , därefter har det vaskats fram 13 000 för mönstring. Nu är även flickorna med, en stor skillnad mot förr.

Någon i publiken undrade vilka hot det nya försvaret kan tänkas möta.

– Vi ska vara dimensionerade för ett väpnat angrepp, sa Jan Salestrand, men just nu finns ingen direkt risk för att det ska inträffa. Även om ett missförstånd skulle kunna vara en orsak. Se till exempel på Nordkorea.

– Ett annat hot är att ett lands centrala funktioner slås ut via ett cyberangrepp.

Mikael Odenberg menade att den mesta oron finns kring Baltikum. – Vi kommer inte att kunna undgå att påverkas om det händer något där.

2004 års försvarsbeslut om fokus på internationella insatser gäller inte längre.

– I dag är vårt fokus på det nationella försvaret, men fortfarande ska vi bidra internationellt, sa Jan Salestrand.

– Man inte bör ställda de två mot varandra, sa Mikael Odenberg. Att ha ett nationellt försvar är som en hemförsäkring.

Detta och mycket därtill hann avhandlas under den nästan en och en halv timme långa diskussionen. Vi som var med gav de två på podiet varma applåder och en blomma var.

Text: Ingrid Lindgren

Fotnot: Se videofilm längst ner på sidan.