17 oktober var vi ett drygt tjugotal seniorer som informerades om hur en ny stadsdel ska växa fram och se ut. Vi träffades på Värtahamnens nya terminal och under ledning av arkitekten Annika Sveholm fick vi del av nya stadsvisioner.

Det handlar om moderniseringen av en över 100 år gammal hamn, som efter ombyggnad ska leva minst lika länge till. Och som miljöanpassad och effektiv ska länka samman Nya Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Frihamnen och Norra länken till en ny del av Stockholm, som lär vara den stad i Europa som växer snabbast.

Tusentals lägenheter

Genom att delvis ”flytta ut” hamnen i vattnet frigörs mark, där Stockholm stad kan och ska bygga tusentals arbetsplatser och lägenheter. Där ska också ett köpcentrum uppföras och parkanläggningar finns redan på terminalens tak 20 meter upp i luften med växter hämtade från Stockholms skärgård. Där blir uteserveringar och utsikt över Lidingö, Gärdet och hamnområdet. För alla, inte bara finlandsresenärer.

Allt är oerhört genomtänkt. Själva terminalen är transparent, mycket glas

och plana ytor – bagaget ska praktiskt taget kunna rullas hela vägen in i hytten. Under hela den 4-åriga byggnadstiden har färjetrafiken fungerat enligt tidtabell.

Bygget har kostat 2,8 miljarder och terminalen har utsmyckats med konst för 4 miljoner.

Rent, snyggt, bekvämt!

Christina Ruhnbro