Säkerhetsläget i världen har förändrats drastiskt på senare år. Vad betyder det för svenska försvaret. Sedan förra året har vi åter förband på Gotland. I september genomförs övningen ”Aurora 17” i Sverige. Det är den största övningen på mer än 20 år, där mer än 19 000 män och kvinnor från Försvarsmakten och förband från flera andra länder, Nato-medlemmar och bl a 1000 människor från USA kommer att delta.

Jan Salestrand. Foto: sv.wikipedia.org.

Är det dags att Sverige går med i Nato?

Inbjudna gäster: Mikael Odenberg, moderat försvarsminister 2006–2007 och Jan Salestrand, statssekreterare i försvarsdepartementet.

Plats: Radiohuset, Oxenstiernsgtan 20, studio 2

När: kl 10.00

Vi bjuder på kaffe och bulle.

Anmälan: journalistseniorer@gmail.com