För inte så många år sedan hade alla rikstidningar redaktioner ute i landet, liksom TT, SR och SvT. Landsortstidningarna hade flera lokalredaktioner runt om i spridningsområdet.
Sedan drogs den bevakningen ner.

Men nu har Dagens Nyheter upprättat ett ”riksnätverk” med kontrakterade medarbetare på flera orter ute i landet.

DN jobbar hårt för att öka antalet digitala prenumeranter för att få en stabil ekonomi i en tid då allt fler annonser försvinner till Google och Facebook. Utgångspunkten är att tidningen idag har omkring 110 000 digitala prenumeranter.  Den genomsnittlige prenumeranten på papperstidningen DN är 62 år och till 73 procent boende i Stockholm.  Den genomsnittlige digitala prenumeranten är bara 44 år, bor utanför Stockholm och är i högre grad kvinnor.

Ett 20-tal frilansare

Martin Jönsson, redaktionell utvecklingschef på DN berättade på SJS:s höstmöte att detta var ett av skälen till att tidningen nu satsar med på lokaljournalistik. Han berättade att det nya riksnätverket med ett 20-tal frilansande medarbetare är en ”fattigmansversion” av det nät med riksredaktioner som DN hade för några decennier sedan.

De nya medarbetarna får betalt enligt SJF:s frilansavtal och har inga andra förpliktelser mot DN än att de vänder sig till Dagens Nyheter först, innan de går vidare och erbjuder materialet till andra medieföretag. Arbetet med att rekrytera medarbetare har kommit ganska långt men det är fortfarande problem att hitta medarbetare i Kalmar, Örebro, Norrköping och Växjö, berättade han.

Text och foto: Claes Barkman