Vad händer med EU efter Brexit?

EU:s ekonomiska styrka minskar, Tyskland får mer tyngd och Sverige förlorar en allierad i EU-korridorerna. Det är några effekter av Brexit, att Storbritannien lämnar EU, menade Göran von Sydow, fil dr i statskunskap och biträdande chef för Svenska Institutet för Europeiska Studier (Sieps) när han den 26 april besökte Stockholmsjournalisternas Seniorer.

– Det är unikt att ett land lämnar EU. Det har ett symbolvärde, men det har inte fått en dominoeffekt, att det skulle leda till en jättestark EU-skepsis i andra länder. Tvärt om, fortsatte han.

Den dynamik som har utvecklats mellan Tyskland, Frankrike och Storbritannien har i mycket påverkat EU:s utveckling de senaste 40 åren. Nu ändras den.

Foto: Ingrid Lindgren.

– Tyskland får rent matematiskt en större röstvikt, medan vi små länder tappar, sade han.

Britterna har, enligt von Sydow, en falsk illusion av vilken förhandlingskapacitet de har. Det är ett problem för EU att hantera i de kommande förhandlingarna, och kan avgöra om det blir ett hårt eller mjuk utträde ur unionen. Han gjorde en liknelse:

– Det är som om du säljer dina andel i din bostadsrättsförening, men vill fortsätta att använda tvättstugan. Du sätter upp ett litet tält på gården. Men du vill inte fortsätta att betala dina avgifter. Däremot vill du gärna komma på årsstämman och kunna lägga fram dina förslag om vad ni ska göra.

Frågorna är som sagt många efter att britterna förra sommaren i en folkomröstning röstade för att Storbritannien ska lämna EU. Och de blir inte lättare att besvara efter premiärminister Theresa Mays överraskande beslut att utlysa nyval till den 8 juni.

Men några saker är tydliga:

– EU:s ekonomiska gemensamma styrka minskar avsevärt. Den säkerhetspolitiska kapaciteten likaså. Å andra sidan försvinner en bråkstake. Så beslutsfattandet kanske blir enklare framöver. Det kanske blir lättare för de länder som vill fördjupa samarbetet att göra det.

Enligt Göran von Sydow kommer Brexit att få betydande konsekvenser för balansen mellan de länder som har euro och de som inte har det.

– Det kommer sannolikt på sikt att förändra hela EU, och ställa skarpa krav på länder som Sverige: Vill ni vara fullvärdiga EU-medlemmar utan den gemensamma valutan? Hur funkar det i framtiden? Vilka blir våra allierade i framtiden?

Inte riktigt fullt, men nästan, blev det i Radiohusets studio. Foto: Ingrid Lindgren.

Turerna kring Brexit rör om ordentligt inte bara inom det regerande Konservativa partiet. Det kan få oförutsedda effekter, till exempel för strävan att bevara freden på Nordirland.

– Det finns en risk för en återeskalerande konflikt. Här blir det helt öppna gränser mellan EU-landet Irland och icke EU-landet Nordirland om Storbritannien lämnar EU. Därför är den brittiska regeringen angelägen om en snabb lösning, sade von Sydow.

Kan Skottland bli EU:s nya 28:e medlemsland?

– Ja, så kan det bli. Man kanske underskattar den spänning som finns i Storbritannien. Det är svårbedömt, men jag vill inte utesluta det, sade Göran von Sydow som menar att vi har all anledning att fundera på hur EU fungerar. Britterna har varit väldigt att duktiga att hävda sina intressen.

Vi i Sverige kanske ska lära av det och lägga mer resurser på att bli mer aktiva tidigare för att påverka kommande beslut.

Kanske ser vi just nu ett exempel på det när svenska regeringens förhandlingar för att EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) med cirka 900 anställda, som idag har sitt huvudkontor i London, ska flytta till Sverige.

Text: Staffan Thulin

Som avslutning fina blommor till båda. Foto: Gun Jacobsson.