Stockholmsjournalisternas Seniorer (SJS) bildades år 1974 som Stockholmsjournalisternas pensionärsklubb. År 1993 fick klubben sitt nuvarande namn.

Tillsammans med andra regionala klubbar ingår SJS i Svenska Journalistförbundets (SJF) Seniordistrikt. I distriktet finns även Allmänna klubben. De seniorer som av geografiska skäl inte är medlemmar i någon regional klubb kan tillhöra Allmänna klubben.

För att bli medlem av SJS krävs att du är medlem i SJF och har fyllt 60 år. Passiv medlem i SJF betalar 65 kronor per månad i medlemsavgift, varav 50 kronor går till SJF och 15 kronor till SJS.

I medlemskapet ingår rätt till SJF:s presskort samt tidningen Journalisten. Den som fortfarande är aktiv betalar sin vanliga avgift plus 15 kronor till SJS.

Med undantag för sommaren anordnar SJS varje månad aktiviteter i form av föredrag, utflykter och resor för medlemmar och i flertalet fall också för respektive.

Programmet för våren sänds brevledes ut till medlemmarna i början av januari månad. Höstprogrammet sänds ut i början av sommaren till medlemmar med e-post och med brev till övriga. Programmet finns att studera på SJS hemsida: stockholmsjournalisternasseniorer.se.

Då och då tillkommer extra programpunkter. De annonseras på hemsidan och direkt med nyhetsbrev till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress.

Det är därför viktigt att i denna matrikel kolla sina uppgifter och vid behov kontakta: medlemsregistret@sjf.se eller telefon 08-613 75 55 för rättelser. Kontakterna med styrelsen sker enklast via mejl till: journalistseniorer@gmail.com.