December 2013. Publicistklubben är en av huvudmännen bakom Pressombudsmannen (PO) och Pressens opinionsnämnd (PON). Jag har själv tillhört klubben sedan 1970-talet och för länge sedan varit både vice ordförande och kassör i dess styrelse. Liksom många av er har jag med stort intresse följt en rad av debatterna på PK bland annat om pressetiska frågor där man förväntar sig att klubben ska ha stor kunskap och integritet.

När jag nu i Journalisten på nätet läser att PK Södra beslutat ge drottning Silvia den så kallade Silvertjepen undrar jag om PK fortfarande står bakom vårt pressetiska system.

Silvertejpen tilldelas en person som under året verkat för att göra Sverige tystare. Motiveringen citerad av Journalisten lyder som följer: ”med PO-anmälningar, brevkampanjer och undanglidningar försvåra den offentliga genomlysningen av statschefsfamiljens historia.”

Det handlar om två PO-anmälningar – en mot tidningar som publicerat ett fotomontage av fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin där drottningen ses sopa ett hakkors under mattan, en andra där Expressen mot PON:s regler på fyra braskande sidor publicerat uppgiften att drottningen låtit överklaga ett beslut av PO att avskriva den första anmälan. I det senare fallet fann PON att Expressen och Aftonbladet brutit mot god publicistisk sed, varefter Expressens chefredaktör deklarerade att det skulle han inte bry sig om.

Vi journalister borde vara de första att värna yttrandefriheten – inte enbart för vårt eget skrå utan för alla – och att respektera vårt eget pressetiska system. Det gör man inte genom att kräva att den som blir angripen av medierna ska hålla mun.

God Jul

Sigfrid Leijonhufvud