Den 26 september håller vi vårt höstmöte. I år träffas vi på Orionteatern på Södermalm. Mötet inleds med föreningsfrågor samt beslut om medlemsavgift för 2024. Se dagordningsförslaget nedan!

Dagens gäst är utrikeskorren Cecilia Uddén, Sveriges Radios röst i Mellanöstern. Hon brukar hävda att ”radio är ett bildmedium” och den som lyssnat på henne förstår säkert varför. Cecilia målar med ord och radiolyssnarna kan ibland känna sig förflyttade till Kairos basarer.

Tid: Tisdagen den 26 september kl 12. Kaffe, te och smörgås från kl 11.

Plats: Orionteatern, Katarina Bangata 77. Buss 76:s ändhållplats.

Anmälan senast den 22 september till
poj25persson@gmail.com
Vi är tacksamma om ni lämnar återbud till samma adress om ni får förhinder.


Dagordning (delas också ut på plats)

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två justerare och rösträknare

3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

4. Beslut om årsavgift. Förslag: Oförändrad avgift

5. Motioner och övriga frågor

6. Mötet avslutas