I stället för Göran Greider som blivit sjuk kommer Olle Wästberg till jullunchen kl 12.
Den framtida demokratin går inte att ta för given i Sverige. Olle Wästberg, tidigare ordförande i den statliga Demokratiutredningen, ser riskerna och möjligheterna till räddning.

Sverige är inte immunt mot sådana antidemokratiska omvälvningar som skett åtskilliga länder där populistiska partier vuxit sig starka. Det svenska systemet ligger vidöppet för samma angrepp som skett i Ungern och Polen på demokratiska institutioner, domstolar och medier.

Putin, Erdogan, Orbán och andra auktoritära ledare har ursprungligen blivit folkvalda och sedan utnyttjat situationen. Också Donald Trump hade auktoritära ambitioner, men den amerikanska konstitutionen går inte att lätt ändra. Det gör den svenska grundlagen. Demokratin i Sverige kulle kunna upphävas på fjorton månader.

Opinionsbildningen har blivit digitalt dominerad. Det har ökat riskerna för extremism, liksom för propagandakrig mot Sverige.

Den svenska demokratin måste utvecklas genom att medborgare ska kunna göra sin röst hörd också mellan valen. De valda representanterna bör bli mer välkända, mer representativa och ha närmare kontakter med väljarna. Trösklarna mot autokratisering av Sverige måste höjas.

Olle Wästberg har en bred bakgrund kring demokratin. Han har varit liberal riksdagsledamot, statssekreterare i finansdepartementet, chefredaktör för Expressen, ordförande i Sveriges radio, svensk generalkonsul i New York träffat såväl Donald Trump som Joe Biden generaldirektör för Svenska institutet, officiellt ansvarig för Raoul Wallenberg 100 år, krigsplacerad som en av cheferna för svenskt psykologiskt försvar och var ordförande i 2014 års statliga demokratiutredning.