Detta program skrivs i juni och det är inte dags att blåsa faran över när det gäller Covid19. Vilka restriktioner och rekommendationer som gäller till hösten vet vi inte. Därför måste kanske en del programpunkter utgå. Vi måste alltid följa myndigheternas regler.
Fler arrangemang kan tillkomma. Information i Nyhetsbrevet och på hemsidan stockholmsjournalisternasseniorer.se samt vår facebookgrupp.

                     Hjälmare kanalkryssning söndag 22 augusti
Vi reser med ms Lagerbjelke längs Sveriges äldsta vattenväg, Hjälmare kanal med nio handdrivna slussar, från Gravudden i Arboga till Notholmen i Hjälmaren.
Vi åker med Håbo buss till båten. Båtresan tar 3 timmar. På båten guidas vi och får lunch och fika. Vi är tillbaka kl 17.
Max 49 deltagare.
Pris: 500 kr
När: söndagen den 22 augusti
Var: samling 08.50 Cityterminalen, bussen avgår 09.00.
Anmälan: senast 12 augustitill journalistseniorer@gmail.com
Tala om eventuella allergier. När du fått svar, att du fått plats, skall du sätta in 500 kr på pg 59449-9 och ange namn och ”Hjälmaren”.

Bostadskvarter då och nu tisdag 14 september
Martin Rödby, arkitekturhistoriker och fd medlem i skönhetsrådet leder en 2-timmars vandring från Odenplan till Nya Haga-staden och berättar om hur man sett och ser på hur bostadskvarter skall byggas. Max 25 deltagare, om inte restriktionerna säger något annat.
När: tisdag 14 september kl 14
Var: samling vid den nu återuppståndna Sippans kiosk strax väster om T-baneuppgången på Odenplan
Anmälan: senast 9 september till journalistseniorer@gmail.com

                                  Tyska valet torsdag 23 september
Vad händer när Angela Merkel lämnar över stafettpinnen? SVT:s medarbetare Rolf Fredriksson, mångårig Europakorre som också bevakat Tyskland sedan 1990, berättar om vad som står på spel i det tyska valet den 26:e september.
När: torsdag 23 september kl 13
Var: HarvestHome, Bondegatan 50, Buss: 3, 76 eller 66.
Anmälan: senast 20 september till journalistseniorer@gmail.com

                                  Höstmöte torsdag 14 oktober
Efter föreningsfrågor talar Bengt Lindroth om sin nya bok ”Vi som inte var med i kriget” I boken skriver han om hur den svenska särarten eller ”utanförskapet” utvecklades under efterkrigstiden fram till idag. Den stora europeiska tragedin
har varit mycket annorlunda för oss jämfört med våra nordiska grannar. Något som också visat sig spela roll också under Covid19-pandemin.
När: torsdag 14 oktober kl 12
Var: ABF huset Sveavägen 41, Z-salen
Anmälan: till journalistseniorer@gmail.com Senast 7 oktober om man vill ha kaffe och macka före mötet.

Lunchnyheter 2 december

Äkta eller falska, raka eller vinklade? Kom och lyssna på och diskutera nyheter med Erik Fichtelius med förflutet i Public Service och författare till  Äkta Nyheter och Jan Mosander med förflutet på Expressen 
När: Torsdagen den 2 dec från kl 12. Mötet börjar kl 13.
Var: Harvest Home, Bondegatan 50
Restaurangen öppnar bara för oss kl 12 för lunch, som rekommenderas, och vi är ensamma och ostörda fram till kl 16, då  törstigt Söderfolk släpps in.

                 Jullunch torsdag 9 december
Traditionellt julbord räknar vi att ha den 9 december. Gästtalare är Göran Greider.
Pris: subventionerat för medlemmar 300 kr inklusive glögg, lättöl eller vatten. 575 kr för medföljande. Övrig dryck tillkommer.
När: torsdag9 december kl 12
Var: Odd Fellows lokaler Västra Trädgårdsgatan 11B
Anmälan: senast den 20 november till journalistseniorer@gmail.com.
Betala till Pg 59449-9 ange namn och ”jullunch”
För dem som vill arrangerar Staffan Teste en visning av Odd Fellows lokaler kl 11.15.

Planerade PUB träffar på Pressklubben Vasagatan 50 kl 15

Torsdag 26 augusti Anders Hvidfeldt om hur pandemin påverkat vårt arbete. Anders har intervjuat 40 journalister, mediechefer och krönikörer om hur pandemin påverkat deras arbete och om vad de tror om framtidens journalistik.

Torsdag 30 september ”Om att aldrig ge upp!” Möt vår äldsta riksdagsledamot Barbro Westerholm i ett samtal med seniorjournalisten Ingrid Lindgren. I höst ger de ut en memoarbok om Barbro Westerholms minst sagt spännande liv som kvinna, läkare, ämbetsman och politiker. Hon har bland annat lyft frågor om sex och samlevnad, genus, droger, ålderism och dödshjälp. Hon berättar om spelet bakom kulisserna när hon 1979, som nybliven generaldirektör för Socialstyrelsen, tog beslutet att homosexualitet inte längre skulle klassas som psykisk sjukdom.

Torsdag 28 oktober kommer Henrik Berggren författare, historiker och fd kulturchef på DN till oss och berättar om och svarar på frågor om sin trilogi om Sverige under andra världskriget. ”Landet utanför” Del 2,som kom ut tidigare i år, handlar om perioden1940-1942.

Glöm inte meddela om du anmält dig till en aktivitet men INTE kan komma.

Gå med i vår Facebookgrupp för info och meningsutbyte. Stockholmsjournalisternas seniorer.

Meddela medlemsregistret@sjf.se eller 08 613 75 55 om du flyttat, bytt telefonnummer eller e-postadress. Glöm inte att titta på hemsidan www.stockholmsjournalisternasseniorer.se