Hej alla medlemmar, I höst hoppas vi på att vara i nästan full verksamhet igen. Förhoppningsvis har alla våra medlemmar hunnit få sin andra vaccindos och mår bra.
Stockholmsklubben började lite försiktigt i maj med vandringar och möten utomhus. Du kan läsa mer om vad som gjordes på vår hemsida.
Höstprogrammet finns nu också återgivet där. Aktiviteterna inleds med en subventionerad bussresa och båttur på Hjälmare Kanal redan den 22 augusti. Vi håller oss till de restriktioner som gäller kring möten under nuvarande Covid 19 förhållanden https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
Våra intressanta PUB-träffar och andra möten inleds 26 augusti. Vi vet att Journalistförbundet avser att flytta från sina nuvarande lokaler så det kan tänkas att vi har en del nya platser för våra möten. Men det kommer vi att återkomma till på hemsidan i så fall. I övrigt gäller de lokaler som framgår i vårt höstprogram.
Vi är alltid intresserade av att få veta vilka önskemål du har för vår verksamhet så skicka gärna dina förslag till journalistseniorer@gmail.com Du är också välkommen med inlägg på vår facebooksida.
Stockholmsjournalisternas seniorer har tillsammans med 7 andra seniorklubbar i Sverige beslutat lämna in två motioner till Journalistförbundets digitala kongress i oktober om sänkt medlemsavgift och mer stöd för seniorer av förbundet. De båda motionerna är återgivna i sin helhet på vår hemsida.
Sverigeseniorerna har utsett två seniorrepresentanter från Stockholmsklubben att företräda journalistförbundets seniorer.  Staffan Teste och Robert Björkenwall deltar vid förbundskongressen i oktiober.
Kommer du på någon lämplig motion till kongressen återstår fortfarande tid. Du kan skicka förslag till teste@bildombudsmannen.se
Från styrelsens sida vill vi alla önska er en trivsam sommar och att vi ses i höst!
Staffan Teste
Ordförande