Höstmötet ska egentligen hållas i september månad, men styrelsen har beslutat att på grund av pandemin skjuta upp det till torsdagen den 14 oktober. Då hoppas vi att smittoläget ser bättre ut, att de flesta har hunnit bli vaccinerade och att restriktionerna har kunnat mildras.
Vill du få en fråga behandlad på mötet måste du skicka den så att sekreteraren får den senast den 1 juni. Då kommer den att finnas med i kallelsen till mötet.
På höstmötet ska avgiften för nästa år bestämmas.

Skicka frågor till
Pia Axelsson
Renstiernas Gata 25
116 31 Stockholm
pia.axelsson@mail.com