Vid den senaste journalistkongressen 2018 beslöts att höja medlemsavgiften för seniormedlemmar med 100 procent (från 50 till 100 kr).  Det har resulterat att medlemsantalet i seniorklubbarna sjunkit med nästan 300.
Många av seniorernas idag åtta klubbar i landet har råkat ut för att försök att locka tillbaka gamla förbundsmedlemmar till seniorverksamheten stupat på de dryga avgifter som de i så fall tvingas betala till förbundet.
Undersökningar av vad seniorer i andra förbund betalar för seniormedlemskap visar att Journalistförbundets senioravgift är en av de allra högsta. Det finns
t o m förbund som inte tar ut någon avgift alls.
Vi är medvetna om att Journalistförbundet har en svår ekonomisk situation och tvingas som många fackförbund skära ned på sina kostnader. Vi tror dock inte att förbundets äldsta som inte erhåller samma medlemsservice som aktiva medlemmar skall betala för en service de inte får. En uträkning av intäkterna för förbundet från seniormedlemmar mot de kostnader som seniorerna medför visar på ett stort överskott.
Vi tror att det har en viss betydelse för förbundet att den mest lojala hejarklacken finns kvar i organisationen.
Med hänvisning till detta föreslår vi kongressen besluta

att förbundsavgiften för seniorer sänks till den tidigare nivån, dvs 50 kr/månad.

Stockholm den i maj 2021
Seniorjournalisterna i Sverige