Det sägs att kärt barn har många namn. När det gäller Sigfrid får man byta ut ordet namn till yrkestitlar: Journalist, författare, ledarskribent, chefredaktör, politiskt sakkunnig, frilans… Många var de uppdrag han hann med under sitt yrkesliv, om det får andra vittna om. För oss som skriver denna minnesteckning är det insatsen för Stockholmsjournalisternas seniorer vi tänker på. Han klev direkt in på ordförandeposten i februari 2011 med mycket i det yrkesmässiga bagaget. Fyllde den väl, bidrog med ett ofantligt kontaktnät, som han självfallet aldrig drog sig för att använda. Ofta hörde vi i styrelsen ”den känner jag” följt av ”det ordnar jag”.  Men han var inte heller främmande för enklare sysslor som att koka kaffe, boka lokaler, i förekommande fall flaskor (helst Amarone) och fixa blomkvastar till talare.
Sigfrid ställde alltid upp. Med entusiasm ledde han många av våra debatter och utfrågningar av gäster från vitt skilda områden. Noga förberedd, alltid påläst.
Under sex år var Sigfrid vår ordförande, ivrig, arbetsam, nyfiken, idérik och med stort intresse för många frågor, journalistiskt relevanta och givande. 
Med tack för ett minnesvärt ordförandeskap.
Christina Ruhnbro, fd ordförande och Sigfrids efterträdare,
Ingrid Kinne Lindgren, fd  vice ordförande
Foto: Jurek Holzer