Onsdagen den 27/1 kl 13-14  sänder vi ett streamat samtal med  USAkännaren  professor Dag Blanck,  om valet, det som hänt och kommer att hända.
Skicka gärna frågor i förväg eller under sändningen till
journalistseniorer@gmail.com och ange Blanck som ärende.
Vi kommer att på hemsidan och i nyhetsbrevet  ange länkar till direktsändningen den 27/1  13-14 och den bandade upplagan .
Väl mött i i cyberspace !