Ett trettiotal seniorjournalister mötte upp på Artipelag den 28 augusti för att ta del av utställningen ”Bloomsbury Spirit”.
Vi guidades av nyutexaminerade konstnären Caroline Andreasson som förde oss till olika rum där svenska konstnärer återskapat miljöer från Bloomsburygruppens liv och verksamhet.

Virginia Wolf i centrum

I Bloomsburygruppen, som verkade i början av förra seklet, ingick konstnärer, författare, ekonomer och filosofer. I centrum stod författarna Virginia och Leonard Wolf, Virginias syster, konstnären Vanessa Bell och hennes make, konstkritikern Clive. Andra tongivande medlemmar var konstnären och designern Duncan Grant, konstnären Roger Fry, ekonomen John Maynard Keynes och konstnären Dora Carrington.
Sällan har en guidning handlat så mycket om kärlek och sex. Gruppens medlemmar hade både kreativa och amorösa förhållanden med varandra över äktenskaps- och könsgränser.
Skapandet omfattade litteratur, måleri, keramik, mode, inredning – ibland allt på samma gång. Vanessa Bell målade till exempel av vaser som hon själv formgett. Hörnstenar i verksamheten var förlaget ”Hogart Press” som gav ut Virginia Wolfs böcker och design-verkstaden ”Omega Workshops” som formgav hennes bokomslag.
Gruppen har fått sitt namn efter platsen där de hade sina första sammankomster, lägenheten i Bloomsbury i London som Virginia och Vanessa ärvt efter sina föräldrar. Senare flyttade flera av medlemmarna ut till gården Charleston i Sussex, dels för att fly undan kriget och dels för att värna sitt fria liv. Homosexualitet var förbjudet på den tiden.

Tolkning av väggfresk

Cadena Café, en av gruppens mötesplatser, har fått ett rum där Tor von Geijer har gjort en tolkning av den väggfresk av Roger Fry som prydde kafeét. Runt väggarna i Cadena Café hänger fotografier på alla gruppens medlemmar.
I rummet som handlar om gruppens inspiration från Indien och den ryska baletten har Ernst Billgren skapat en ny väggmålning. I Dora Carringtons rum visas filmen ”Carrington” från 1995 om hennes liv.
Gården Charleston med kök, ateljé, gårdsplan och vardagsrum skildras av konstnären Karen Gabel Madsen. Artipelag med sina generösa utrymmen lämpar sig verkligen för en storslagen utställning som denna.

Åsa Cassel