Höstmötet beslutade att behålla avgiften till klubben oförändrad, dvs 15 kr per månad. För avgiften till förbundet gäller att skattereduktion medges med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor.