SR, SVT, DN, SvD och KIT har gått samman och skapat sajten FAKTISKT.se i kampen mot falska nyheter. Det berättade Hanna Stjärne, VD på SVT, på seniorjournalisternas lunchträff i Radiohuset den 27 april. Björn Palmertz, senioranalytiker på Försvarshögskolan, deltog också.
Ett fenomen som Hanna Stjärne nämnde är ”Deep fake”, manipulerade videofilmer som lägger nya ord i den filmade personens mun. Googla på det uppmanade hos oss. Än så länge är tekniken inte perfekt, men vart kan den leda om några år? Stjärne visade sedan ett exempel på en falsk nyhet som SVT råkat ut för. Någon hade köpt annonsplats på Facebook i SVT:s namn, för att sprida nyheten att ett virus skördat 40 dödsoffer.

Tre sorters hot

Palmertz varnade för ett alltför stort fokus på falska nyheter just under valet. Han pekade på att många små indicier bildar en kedja under lång tid och skapar en riskbild. Det är viktigt att plocka upp svaga signaler som tillsammans pekar åt ett visst håll. Det finns främst tre sorters hot, påpekade Palmertz, individdrivna ”troll”, extremister av olika slag och stater, t ex, Kina, som försöker dränka en dålig nyhet i positiv information. Främmande makt söker i sina påverkansoperationer kontakt med grupper i det aktuella landet som är villiga att samarbeta.
På ett engagerat och medryckande sätt berättade de två föredragshållarna om de faror som finns på digitala plattformar och om motåtgärder.
Åsa Cassel