Är just hemkommen från Journalistförbundets kongress som för oss journalistseniorer inte var särskilt givande. Vi var två delegater – Östen Johansson och undertecknad – som satt av tre dagar utan rösträtt, dvs vi hade förslagsrätt och fick delta i diskussionerna, men inte delta i besluten.

Fördubblad avgift

En springande punkt för vårt vidkommande var vad förbundsmedlemskapet kostar seniorerna. Eftersom förbundet lider av dålig ekonomi – mellan 400 och 600 journalister lämnar varje år förbundet, som alltså gör vad det kan för att hitta ”nya” pengar. Man räknar med ett inkomsttapp på  6 miljoner för nästkommande period.
Hittills har senioravgiften till stockholmsklubben kostat 65 kronor i månaden, varav 50 har gått till förbundet och 15 till Stockholmsjournalisterna.
Förslaget till kongressen var nu att fördubbla förbundsavgiften, dvs öka den till 100 kr. Självfallet var det inget vi ville gå med på. I stället framhöll vi det faktum att många pensionärer har ansträngd ekonomi och att en höjning förmodligen skulle leda till fler avhopp från förbundet.

Hedersmedlemmar slipper

Även blivande seniorer stödde för vår sak. Och ett förslag om ett mindre uttag föreslogs. Men kongressen röstade trots det för förbundsstyrelsen förslag. Medlemskapet blir alltså 600 kronor dyrare per år för oss. Våra hedersmedlemmar, dvs de som har varit enrollerade i över 50 år innebär beslutet ingenting.
Vad får vi då för dom pengarna?
Tidningen Journalisten och presskortet. För de överskjutande 15 kronorna får vi Stockholmjournalisternas seniorer med ett omfattande verksamhetsprogram. Som många faktiskt var avundsjuka på!
Christina Ruhnbro